Graag spoedig en transparant antwoord wat er met bewonersvoorstellen gebeurt

Vraag: 15 mei 2009 14:50:05 GMT+02:00

Geachte,

Stipt op tijd heeft u van ons 30 april de door u als ombudsdienst gevraagde bewonersvoorstellen ivm de toekomst van de luchthaven ontvangen.

Mogen wij u nu vragen dat u in alle transparantie meedeelt wat ermee gebeurt?

Wie doet wat wanneer en hoe? En wat gebeurt er dan?

Ik hoop dat u er begrip voor kunt opbrengen dat we als burgers graag correct ge´nformeerd worden, zeker als we zelf een belangrijke bijdrage leveren aan het denkwerk rond de toekomst van de luchthaven.

In afwachting van uw spoedig en transparant antwoord

hoogachtend

J. O.

Actie Oostrand