Denuths daveren boven dichtbevolkt Strombeek terwijl de Kanaal/Osseghemroute ook gebruikt kan worden

Klacht?Woe 25.3.2009 10u25

Geachte,

Net rond 10u25 weer een zeer zwaar vliegtuig. Ik kon het niet zien, maar het daverde zeker een volle minuut na. Ik was bij een gebuur die er minstens zoveel last van heeft als ik.

Als dit weer een Denuth was, vraag ik dringend dat deze toestellen de al vaker gemelde, veel meer geschikte zuidelijke route vliegen.

Graag de H en de V track en ALLE ACHTERSTALLIGE H EN V tracks

Hoogachtend

J. O.

Actie Strombeek

Begin doorgestuurd bericht:

Van: Willy.Houbrechts@mobilit.fgov.be

Datum: 27 maart 2009 10:36:58 GMT+01:00
Mevrouw?

In antwoord op uw klacht van woensdag 25 maart 2009 laat ik u hierbij de gegevens worden op uw vraag. Het betrof hier een toestel van het type A.320 (Airbus). Dit toestel vertrok vanaf de baan 25R om 10u.20' met bestemming Ierland. Het geluidsquotum van dit toestel bedroeg 2,3 en de tonnenmaat bedroeg 74T. De toestel volgde de route DENUT3C.

Gelieve in bijlage de H en V tracks van deze vlucht te willen vinden.

Inmiddels blijven wij steeds te uwer beschikking voor alle verdere informatie.

Met vriendelijke groeten,

Willy Houbrechts

Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel Nationaal