Etienne Schouppe via Blackberry in dialoog met boze inwoner van Wemmel. Staatssecretaris denkt dat hier met N en O wind niet gevlogen wordt! Weet hij wel dat er discriminerende windnormen zijn voor de 25R?

 

Maart-april 2009

Van: 
Verzonden: donderdag 16 april 2009 9:15
Aan: Etienne. Schouppe (etienne.schouppe@skynet.be)
Onderwerp: FW: infoflash 14/4/2009

Geachte,

In tegenstelling tot hetgeen u beweerde, merk ik sedert begin april geen enkele verbetering of vermindering van de geluidshinder boven Wemmel.

Hoogachtend

K.P. - Wemmel

Verzonden: dinsdag 24 maart 2009 9:06
Aan: 'Schouppe Etienne'
Onderwerp: RE: infoflash 22.3.2009

Sedert gisteren heerst er wel NW wind en de overheersende windrichtingen komen, zoals u wel weet, uit het Westen. ( NW-W-ZW) .Uw antwoord is TOTAAL ongeloofwaardig vermits de lawaaihinder hierdoor een quasi constante is.

Nogmaals, u woont hier niet en ik  wel.

Uw voorgangers hebben al zoveel “hervormingen” doorgevoerd en ze hebben geen enkele verbetering of oplossing gebracht. Samen met Boreas geloof ik niets meer.

Indien u toch gelijk zou krijgen ( hetgeen ik hoop) zal ik dat ook ruiterlijk erkennen.

Groeten,

K.P. - Wemmel

Van: Schouppe Etienne [mailto:Etienne.Schouppe@Schouppe.fed.be]
Verzonden: dinsdag 24 maart 2009 8:43
Aan: 
Onderwerp: Re: infoflash 22.3.2009

Een reactie over lawaaihinder in een periode met oostenwind vanwege iemand die NW van de luchthaven woont is TOTAAL ongeloofwaardig; overigens is het aangewezen te wachten met beoordeling tot de hervorming helemaal is doorgevoerd ipv reeds op voorhand te veroordelen .
Groeten,
E Schouppe

Aan: Schouppe Etienne
Verzonden: Tue Mar 24 08:36:59 2009
Onderwerp: RE: infoflash 22.3.2009

Wel, wel, U kunt mijn stemgedrag in het stemhokje lezen…. Onnodig u te bevestigen dat u totaal verkeerd bent.

Toelichting heb ik niet nodig want ik woon hier en u niet en ik word iedere dag geconfronteerd (sedert jaren) met de geluidsoverlast.

Groeten

K.P. - Wemmel

Van: Schouppe Etienne [mailto:Etienne.Schouppe@Schouppe.fed.be] 
Verzonden: maandag 23 maart 2009 23:00
Aan: 
Onderwerp: Re: infoflash 22.3.2009

Mijnheer P. . Onnodig te zeggen dat je nog nooit gestemd hebt voor de partij waarvoor je ook dit keer niet zult stemmen. Als drukkingsmiddel is je mailtje nul waard. Het zou pas correct geweest zijn mocht je toelichting hebben gevraagd . Vandaar .... Groeten. Es

Van:
Aan: CD&V Info ; Etienne. Schouppe 
Verzonden: Mon Mar 23 18:34:47 2009
Onderwerp: FW: infoflash 22.3.2009

Als inwoner van Wemmel en “slaapgestoorde” sedert vele jaren heb ik  en mijn gezin er meer dan genoeg van. Mijn geduld is op en bij de volgende verkiezingen weet ik al voor welke partij ik niet zal stemmen.

K.P. - Wemmel