Zeer zwaar, zeer laag en de wind was niet optimaal voor de 25R

Datum: 15 april 2009 17:41:49 GMT+02:00

Aan: ombudsman <airportmediation@mobilit.fgov.be>

Onderwerp: 11u46 zeer zwaar

Geachte,

Deze voormiddag om 11u46 weer een zeer zwaar zeer laag vliegtuig hier pal over.

Graag de H Ún de V track en een antwoord op de al eerder gestelde vraag: is er een verschil voor hetzelfde soort vluchten als de wind eigenlijk niet optimaal is om de 25R te gebruiken.

Hoogachtend

J. O.

Actie Strombeek