15 april vliegtuigvrije vrijdagnacht van 5 u voor Noordrand was sprookje. Ze wordt "geleidelijk" ingevoerd tot oktober 2009. Zet u maar schrap of vlucht als u kan: er komen nog tientallen vrijdagse concentratienachten: de weekendnacht dat 't meest gevlogen wordt!

Datum: 13 april 2009 09:58:29 GMT+02:00

Aan: ombudsman <airportmediation@mobilit.fgov.be>

Onderwerp: van de cd&v site

donderdag 2 april 2009
 

Op 19 december 2008 bereikte de Ministerraad een akkoord over een algemeen plan voor de aanpak van de geluidshinder rond de luchthaven Brussel-Nationaal. Het ging om een pakket maatregelen, die in de loop van het jaar 2009 stapsgewijs zouden worden getroffen.

Sedertdien werd reeds een aantal maatregelen uit het akkoord effectief: de beperking van het aantal nachtvluchten tot 16.000 slots per jaar (21 januari 2009) en het nieuwe baangebruik in functie van de windrichting (31 januari 2009).

Etienne Schouppe (CD&V), Staatssecretaris voor Mobiliteit, ondertekende vandaag bovendien het Ministerieel Besluit tot wijziging van het Ministerieel Besluit van 3 mei 2004 betreffende het beheer van de lawaaihinder op de luchthaven Brussel-Nationaal. Dit besluit regelt de invoering van stille weekendnachten op Brussel-Nationaal.

Concreet zal het aantal opstijgingen tijdens de drie weekendnachten geleidelijk afnemen vanaf vandaag tot oktober 2009. Nadien wordt er tijdens de weekendnachten niet meer opgestegen vanop Brussel-Nationaal.

De geleidelijke invoering van de maatregel kwam tot stand, omdat de reeds toegewezen slots voor het IATA-zomerseizoen 2009 geldig moesten blijven. Vanaf vandaag mag de co÷rdinator van de luchthaven echter geen enkel slot voor opstijgingen meer toewijzen tijdens de volgende periodes:

Etienne Schouppe

Geachte,

Kunt u ons zeggen in welk tempo we tot een vliegtuigvrije vrijdagnacht van 5 uur zullen komen en hoe lang we nog met gegarandeerde concentratienachten te maken krijgen? Eerst was het 15 april alle drie de nachten vliegtuigvrij, nu is het een geleidelijke invoering tot oktober 2009.

Hoogachtend

J. O.

Actie Strombeek