Huis waarboven 747 vloog ligt vlak bij meetpunt 21; bewoners konden raampjes zien! Het vloog veel en veel te laag dus de track liegt!

Geachte,

Weer een 747, weer laag, nu ten Zuiden van het huis.

Ik kon de passagiers achter de raampjes zien vanuit m'n zolderkantoor.

Graag de H en de V track en de windomstandigheden

Hoogachtend

J. O.

Van: juan.torck@mobilit.fgov.be

Datum: 17 april 2009 19:34:09 GMT+02:00

Mevrouw,

Het vliegtuig waar U naar verwijst in uw klacht betrof inderdaad een Boeing 747-400? op donderdag 09/04/2009 om 20.09 opgestegen van baan 25R met bestemming Colombia op de Ring-route.

De tonnenmaat van het vliegtuig bedroeg 397 ton, de QC 24,5.

Zoals U weet is de Ringroute (CIV1C) niet strikt afgebakend, de vliegtuigen overvliegen een zone die een zekere breedte bestrijkt en de vliegtuigen kunnen iets meer naar het noorden of het zuiden evolueren in functie van externe factoren zoals wind, temperatuur, atmosferische druk, luchtvochtigheid, gewicht van het toestel, motorisering, enz.

Ik heb de verticale track van deze vlucht nagekeken en het stijgingspercentage ligt niet bijzonder hoog (rond de 8%) maar voldoet aan de minimumnorm opgelegd door de luchtvaartkundige reglementering.

Anderzijds laat ik, op basis van wat de horizontale track mij toont, de gevolgde route toch maar controleren door het DGLV (Directoraat Generale Luchtvaart) op een eventuele onregelmatigheid.

Ik zal U op de hoogte houden van hun bevindingen.

Omdat de vlucht plaatsvindt in overeenstemming met het preferentieel baangebruik en er hier geen sprake was van een deviatie op dat baangebruik geven de deviaties geen uitsluitsel over de meteorologische omstandigheden (en dus ook de exacte windrichting en windsterkte) op het ogenblik van de vlucht.

Er werd hoe dan ook zoals voorzien in het preferentieel baangebruik opgestegen van baan 25R en noch de rugwindnorm, noch de laterale windnorm op die baan waren dus overschreden.

Ik stuur U in bijlage de horizontale track.

Hoogachtend.

Juan Torck

Voor de Ombudsdienst