07R voor vertrekken maar Strombeek blijft overvlogen door militaire toestellen.

Datum: 31 maart 2009 22:39:30 GMT+02:00

Geachte,

Welk was het eenzame vliegtuig dat hier op deze avond van 31.3.09 om 22u38 overvloog terwijl de 07R voor vertrekken gebruikt wordt?

Een militair toestel?

Hoogachtend

J. O.

Actie Noordrand

Van: juan.torck@mobilit.fgov.be

Datum: 8 april 2009 17:40:07 GMT+02:00

Aan:

Onderwerp: A/SMO/jto/2009/04/500.217/T.633.180 

Antwoord aan: airportmediation@mobilit.fgov.be

Brussel, woensdag 8 april 2009

Betreft:

Gebruikte deviatieschema’s in maart en begin april 2009

Meteorologische vooruitzichten.

Mevrouw,

Dossiernummer:

A/SMO/jto/2009/04/500.216/T.633.173

A/SMO/jto/2009/04/500.217/T.633.180

Ik neem kennis van uw 2 klachten betreffende dinsdag 31/03/2009.

Wat  de  vlucht  van  22.38  betreft, zoals blijkt uit de laatste deviaties overgemaakt door Belgocontrol (zie punt 2) werd het deviatieschema 02/07 in gebruik genomen tussen 11.45 en 23.20.

Het  toestel  waar U naar verwijst was, aldus ons onderzoek, een helikopter die uw buurt heeft overvlogen op vrij lage hoogte.

Wat  de  tweede  vlucht  betreft,  zoals  blijkt  uit de deviaties werd het deviatieschema   25/25  in  gebruik  genomen  tussen  31/03/2009  23.20  en 01/04/2009 05.45.

Het  vliegtuig  waar  U  naar verwijst was een Airbus A300 B opgestegen van baan 25R om 23.43 met bestemming Duitsland op de LNO3Z route.

De tonnenmaat van het vliegtuig bedroeg 165 ton, de QC 10,1.

Een  QC  die  zoals U weet niet meer zal worden toegelaten voor opstijgende vliegtuigen na midden april 2009 tussen 23.00 en 06.00.

Punt 1.

Het  deviatieschema  20/20  werd  in gebruik genomen op woensdag 04/03/2009 tussen 00u26 en 10u15 om meteorologische redenen.

Het  gebruik  van  dit deviatieschema komt voornamelijk voor bij een sterke wind   uit   zuidelijke   richting,  als,  op  basis  van  de  laterale  en rugwindnormen  op  de  verschillende pistes, baan 20 ‘most suitable runway’ wordt (meest aangewezen baan om in gebruik te worden genomen).

Het  deviatieschema 20/20 werd in gebruik genomen op zaterdag 07/03/2009 en zondag  08/03/2009  tengevolge  van  de  sluiting  van baan 25R voor werken (NOTAM A340).

Het    deviatieschema   02/07   werd   in   gebruik   genomen   op   17/03, 18/03,19/03,20/03,22/03, 31/03, 01/04, 02/04/2009.

Het detail van de deviaties vindt U onder punt 2.

Het  gebruik van het schema 02/07 (landingen/opstijgingen) is hoofdzakelijk te  wijten aan meteorologische omstandigheden die een overschrijding van de laterale  en/of  rugwindnorm  op de banen 25R en 25L teweegbrengen, wat kan voorkomen bij noord tot oostenwind.

Bij een zwakke wind uit die richting kan het schema 25/25 worden toegepast.

Als  die  wind  aanwakkert  en  een rugwindresultante van meer dan 7 knopen (rukwind  inbegrepen)  bereikt op de banen 25R en 25L kunnen die banen niet meer  in   gebruik   worden   genomen   en  wordt  overgeschakeld  op  het deviatieschema 02/07 (landingen, opstijgingen).

Onder  punt  3  vindt  U de meteorologische vooruitzichten voor de volgende dagen.

Punt 2.

Opmerking:

Tengevolge   de   beslissingen   genomen  op  vrijdag  19/12/2008  door  de Ministerraad  van  de  Federale  Regering  op  het gebied van beheer van de geluidshinder  rond  de  luchthaven van Brussel-Nationaal en het in werking treden van het nieuw Preferentieel Baangebruik op 02 februari 2009 om 23.00 werd  het  ‘NPD’  (Voor  Spreidingsplan)  vervangen  door  het  “PRS”  voor “Preferential Runway System”.