Zeker zes keer ontwaakt tijdens rampnacht do 19-vr 20.3.09: m'n lichaam krimpt al in elkaar als het een vliegtuig nog maar hoort aankomen

Datum: 20 maart 2009 15:23:04 GMT+01:00

Aan: ombudsman <airportmediation@mobilit.fgov.be>

Onderwerp: rampnacht 19-20.3.09

Geachte,

De afgelopen nacht was dus een regelrechte rampnacht en omdat die van vrijdag dat altijd is, tot half april als ik u dien te geloven (tenzij er net iets teveel Noordenwind staat), hebben we dus zaterdag twee rampnachten achter de rug.

Geloof maar niet dat dat onschuldig is om op een nacht zeker zes keer te ontwaken, vanaf de eerste slaap vlak na 23 u tot ver na drie uur.

Dan mag je nog zoveel ontspanningstechieken kennen: dat is een ramp voor je hele autonome lichaamshuishouding: zenuwsysteem en endocrinaal systeem. De lever krijgt zware klappen want hoe krijgt dat orgaan al die abnormaal hoge en repetitieve toxinespuiten verwerkt die de bijnieren in hun onschuld in het lichaam blijven spuiten.

Als ik een vliegtuig ook maar in de verte hoor aankomen krimpt m'n lichaam rond m'n middenrif in elkaar en begint m'n hart al te bonken en dan moet het toestel nog overkomen!

Dit is pure tortuur. Het zou parlementaire vragen krijgen moest men dit gevangenen aandoen. Nu dat zijn we hier in de Noordrand: gevangenen van ongrijpbare, onbegrijpelijke politieke radarwerken die zich in gangen en achterkamers afspelen in een dossier dat zo ingewikkeld geworden is dat de publieke opinie ongestraft voorgelogen kan worden.

Graag de tracks en vluchtlijsten van deze zoveelste afschuwelijke nacht, die naam niet waardig

Hoogachtend

J. O.

Actie Strombeek