En dan, om half vier, opeens toch een vliegtuig over de Noordrand

Datum: 19 maart 2009 10:20:09 GMT+01:00

Aan: ombudsman <airportmediation@mobilit.fgov.be>

Onderwerp: nacht 17.18.3.09

Geachte,

Tijdens de nacht van 17.18-3.09 ben ik rond half vier wakker geworden van een vliegtuig.

Welk was dit en hoe kwam het dat dit vliegtuig wel van de 25R vertrok, blijkbaar als enige want ik heb verder geen ontwakingen gehad terwijl ik er op een 'normale' nacht 3 4 heb en tijdens een concentratierampnacht tot 7 toe

Als ik dan al weer kan doorslapen.

Graag informatie en H en V track

Hoogachtend

J. O.

Actie Strombeek

Datum: 19 maart 2009 22:09:36 GMT+01:00

Aan: ombudsman <airportmediation@mobilit.fgov.be>

Onderwerp: Doorst.: nacht 17.18.3.09

Ik heb nog een vraag hier rond.
Ik meen begrepen te hebben uit een vorig bericht dat de controletoren niet zo snel switcht van baan en dat de windprevisies op iets langere termijn gebeuren.
Klopt dit.
En zo ja, hoe kadert onderstaande vlucht hierin.
U begrijpt mijn vraag en klasseert ze hopelijk niet als paranoia want ja, we hebben hier de indruk dat zodra het kan er via de 25R gevlogen wordt maar dat de 25R ontlasten veel langzamer gebeurt
Ik zie uw antwoord tegemoet
 
Hoogachtend

 
J. O.

Actie Strombeek

Datum: 19 maart 2009 19:02:55 GMT+01:00

Geachte

met dank voor de informatie ivm de militaire vlucht: het is intussen toch maar zo dat zelfs dit vliegtuig dat gemakkelijk de bocht naar links zou kunnen maken eerst een volstrekt onnodige bocht naar rechts maakt

Ik protesteer daar dus tegen.

Hoogachtend

J. O.

Actie Strombeek