De ene 747 op zaterdag na de andere: nooit meer rust

Geachte,

28.2.2009. Weer rond 16u42 Boeing 747 hier pal over, iets hoger dan vorige? Kan dat?

Hele huis trilt

Denuth?

H en V track?

Hoogachtend

J. O.

Actie Strombeek

Van: juan.torck@mobilit.fgov.be

Datum: 4 maart 2009 14:45:24 GMT+01:00

Aan:?

Brussel, woensdag 4 maart 2009

Mevrouw,

Betreft:?

Het  vliegtuig  waar  U  naar  verwijst  was een Boeing 747-400 op zaterdag 28/02/2009  16u40  opgestegen van 25R met bestemming de Verenigde Staten op
de DENUT3C.

De tonnenmaat van het vliegtuig bedroeg 395 ton, de QC 18,6.

Ik  heb  de verticale track geanalyseerd en het stijgingspercentage van het vliegtuig beantwoord aan de opgelegde norm.
Gelieve  in  bijlage  vertikale  en  horizontale  track  van deze vlucht te vinden.

 Hoogachtend.

Juan TORCK

Ombudsman op de Federale Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal