Week en weekend zonder een stiltemoment is zeer zwaar en belastend voor mentale en lichamelijke gezondheid

Klacht: 3 maart 2009 14:29:22 GMT+01:00

Aan: ombudsman <airportmediation@mobilit.fgov.be>

Onderwerp: weekendvluchtlijsten

Geachte,

Ik krijg van inwoners in Strombeek nogal wat klachten over het toegenomen aantal weekendvluchten en de onmogelijkheid van een rustig moment gedurende week Ún weekend.

Men ervaart dit als zeer zwaar en belastend voor de mentale en lichamelijke gezondheid.

Ik ben niet elke weekenddag aanwezig  dus ik kan het niet verifiŰren.

Wilt u ons de vluchtlijsten doen toekomen van de 4 laatste weekends van februari:

7/8

14/15

21/22

28/1.3

Met dank

hoogachtend

J.O

Actie Strombeek