Ik voel mij met al die alweer opgestapelde en niet-beantwoorde klachten, en het door wie dan ook bij u beslissen om ons niet goed en tijdig te informeren meer dan minachtend en zelfs niet met een minimum aan respect behandeld .

Van:

Datum: 24 februari 2009 12:16:00 GMT+01:00

Aan: airportmediation@mobilit.fgov.be

Onderwerp: Antw.: A/SMO/jto/2009/02/501.193/T.629.557

Geachte heer Torck,

Met dank.

Ik voel mij met al die alweer opgestapelde en niet-beantwoorde klachten (alleen maar doorsturen!), en het door wie dan ook bij u beslissen om ons niet goed en tijdig te informeren meer dan minachtend en zelfs niet met een minimum aan respect behandeld .

Ik betoon ongelofelijk veel geduld, zeker gezien de vliegtuigterreur waaronder ik nu al zeven jaar leef, die mijn leefkwaliteit constant aantast en mijn gezondheid ondergraaft en die mij al een auto perte totale heeft opgeleverd wegens slaapflits in oververmoeide toestand met grote opgestapelde slaapschuld.

Ik ben maanden beleefd gebleven en heb meerdere keren verwittigd dat ik werkelijk wenste dat wat ik vraag opgestuurd werd zoals afgesproken!

Op een gegeven moment barst de kruik.

Ik ben dan nog zo voorkomend om u eea aan te kondigen, ik kon voor hetzelfde geld onaangekondigd met een deurwaarder komen of een rechtszaak via de vrederechter aanspannen...

De ombudsdienst is er om te dienen, dat ze dan ook dient.

Geeft u mij een andere manier om te zorgen dat de ombudsdienst doet wat ze voor de burgers dient te doen en wat nog eens tussen haar en die burger(s) overeengekomen is en ik zal ze graag toepassen.

Hoogachtend

J. Overeem

Actie Strombeek

Op 23-feb-09, om 19:01 heeft juan.torck@mobilit.fgov.be het volgende geschreven:

Mevrouw,

Betreft: A/SMO/jto/2009/02/501.193/T.629.557

Het  vliegtuig  waar U naar verwijst in uw klacht betrof een Boeing 737-300 op  vrijdag  20/02/2009  om  21u45  opgestegen  van baan 25R met bestemming

Spanje op de RING-route (CIV1C).

De tonnenmaat van het vliegtuig bedroeg 59 ton, de QC 1,7.

Ik  heb  de  verticale  track  nagekeken en het stijgingspercentage van het vliegtuig   voldoet   aan   de  norm  opgelegd  door  de  luchtvaartkundige reglementering.

Ik  stuur U in bijlage zoals gevraagd horizontale en verticale track van de vlucht op.

Wat  uw  andere  klachten  van  22/02/2009  betreft  stuur ik U morgen, ten laatste overmorgen en met zekerheid de gevraagde tracks en vluchtlijsten.

Mag  ik  U  echter  vriendelijk  verzoeken uw aanvragen niet voortdurend te spekken met die minachtende en dreigende toon en een minimum aan respect te tonen voor onze dienst en de mensen die er werken.

Hoogachtend.

Juan TORCK

Ombudsman op de Federale Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal

Raketstraat, 90

B - 1130 BRUSSEL

TEL : + 32.2.724.02.65  -  FAX : + 32.2.724.02.68

Website: www.airportmediation.be

Privé e-mail : juan.torck@mobilit.fgov.be

E-mail voor inlichtingen: airportmediation@mobilit.fgov.be

Deze inlichtingen worden u verstrekt onder alle voorbehoud.

- - - - - - - - - Original Message - - - - - - - - -

Geachte,

Welk was het zeer luide vliegtuig dat hier zojuist overvloog?

Graag de H en V track

Achtend

J.O.