Noordrand wil dezelfde voorkeursbehandeling (voor echte klachten) als Wake-Up krijgt voor klachten via geluidsmeter

"2 februari 2008, dezelfde dag, heb ik twee (2) klachten gestuurd .
EUREKA ! 9 dagen later had ik een lange antwoord van 6 blz ! .... op mijn " plainte bidon" ... via de geluidsmeter van AWACSS !..... maar geen antwoord op mijn echte klacht voor Grimbergen ... vandaag nog, 1 jaar later, geen antwoord !"

----- Original Message -----

From: R.D

To: airportmédiation
Cc: Schouppe E. ; Durinckx F. ; Geens, Rudi ; actie-noordrand
Sent: Wednesday, February 18, 2009 6:32 PM
Subject: QUID onpartijdigheid ? ...FEDERALE Ombudsdienst ?

Voor informatie aan de Heer SCHOUPPE Staatssecretaris van Mobiliteit.

Geachte Heer TORCK,
In bijlage, mijn e-mail  < Grimbergen: klacht nogmaals een zware CIV OP ONS DAK ! > van maandag 19/1/2009.
 
Ik kan begrijpen dat U heel veel werk heeft met de talrijke automatische gegenereerde klachten van de "super" geluidsmeter van Wake-Up
Ik kan begrijpen dat U de achterstand van M. TOUWAIDE niet kunt inhalen.
Nu is het al meer dan 420 dagen dat ik alleen maar 2 radartracks en 2 vluchtlijsten voor een enige klacht voor de hele nacht 20-21/12/2007 + de hele vrijdag 21/12/2007 verwacht ! wegens, helaas, afwezigheid voor ziekte van Dhr DE BAERDEMAEKER .
 

Dat is al te dikwijls gebeurd !

Nochtans, hier een uittreksel van een van mijn talrijke herhalingen aan M. TOUWAIDE.
" Comme le 17/10/2005, sur RTL-TVi, vous avez encore répété " Nous ne négligeons aucune plainte, vraiment aucune, nous les traitons toutes" , j'espère que cette fois-ci, j'obtiendrai une réponse à ma question parce que j'attends encore des renseignements de l'année passée "  ( dus: 2004 )
 

2 februari 2008, dezelfde dag, heb ik twee (2) klachten gestuurd .

EUREKA ! 9 dagen later had ik een lange antwoord van 6 blz ! .... op mijn " plainte bidon" ... via de geluidsmeter van AWACSS !..... maar geen antwoord op mijn echte klacht voor Grimbergen ... vandaag nog, 1 jaar later, geen antwoord !
Is dat de onpartijdigheid van de FEDERALE Ombudsdienst ?
 
Ik ben verplicht Dhr R. GEENS, medewerker Luchtvaartlawaai, lastig te vallen om technische inlichtingen te krijgen en daarna die inlichtingen te analyseren.
In mijn e-mail << QUID ? ... égaux devant la LOI ? >> van 7/1/2009 aan franstalige Journalisten, heb ik, o.a., geschreven " Lorsqu'en 2005, j'ai critiqué ces plaintes automatiques.
M. TOUWAIDE m'a répondu "  Chacun utilise ses armes"
A eux ..... les armes automatiques ... c.-à-d. ... deux "clics".
 

Ma plumes étant ma seule arme... fatiguée, découragée, j'ai capitulé... pour l'envoi de plaintes manuscrites sans réponse ... Ma dernière plainte ( n° 84) le 4/7/2008.

 
Mijn laatste klacht 4/7/2008  tot ... deze, in bijlage, van 19/1/2009.
M. VANDENHAUTE mag dus rustig blijven verklaren :" Allez un peu voir du côté flamand ce qu'il y a comme plaintes, mais il y en a beaucoup moins car il n'y a pas de survol intensif comme dans l' Oostrand ".
  
Mag ik hopen dat het onrechtvaardige " kinderspel" van M. Touwaide niet zal voortduren ?
Met dank voor een antwoord.
Hoogachtend.
R.D
Grimbergen