Waarom wordt dichtbevolkte woonkern overvlogen terwijl kilometers lager kilometers onbewoond park liggen te wachten en zware jongens veel sneller rechtdoor hoogte kunnen winnen?

Datum: 17 februari 2009 12:17:59 GMT+01:00

Aan: ombudsman <airportmediation@mobilit.fgov.be>

Onderwerp: di 17.2. rond 9u30

Geachte,

Rond 9u30 weer een zeer zeer zwaar vliegtuig hier PAL OVER!!!

En even later weer een.

Deze vliegen veel en veel lager dan het gros van de vliegtuigen, werkelijk onaanvaardbaar luid boven dichtbevolkte woonkern terwijl enkele kilometers lager kilometers parklandschap liggen te wachten waar vroeger gevlogen werd.

Waar komt deze wijziging van vluchtroute vandaan die veel te groot is om te wijten te zijn aan normale route-afwijkingen en veel te systematisch.

Ik zie BIJNA NOOIT meer Denuths vliegen waar ze vroeger vlogen en waar ik tal van H en V tracks van heb.

Graag ALLE ACHTERSTALLIGE H en V tracks sinds ons akkoord dat er een spons gehaald werd over klachten uit het verleden. Een van uw medewerkers kan dit evengoed doen als u, er hoeft geen uitleg bij, ik kan lezen

Hoogachtend

J. O.

Actie Strombeek