Ombudsman Juan Torck wordt n.a.v. klacht van 15.1 gebruikt door regering om de Noordrand mee te delen dat het spreidingsplan niet dit voorjaar maar op 17 januari (dus afgelopen zaterdag)  werd opgeheven: "Het  Spreidingplan  dat  sinds  maart  2004  van  toepassing  is zal worden opgeheven vanaf zaterdag 17 januari 2009." Hoe lang blijft de Noordrand dit nog pikken?

 

Ik  wens  U  ook  de  recente  beslissingen  van  de  federale  regering te specificeren.

Wat betreft de laterale en rugwindnormen van toepassing op de verschillende pistes, en hun invloed op het gebruik van het schema 02/07 (baan 07 voor de opstijgingen, baan 02 voor de landingen) zal een studie worden gerealiseerd in de komende weken dat zou moeten uitmonden in een rapport voor september 2009. (zie punt 0.6)

Punt 0:

0.1 Periodes zonder opstijgingen:

De opstijgingen ‘s nachts vormen de belangrijkste hinder voor de omwonenden wegens de slaapstoornissen die ze met zich meebrengen.
Om deze redenen zullen vanaf het IATA zomerseizoen 2009 (midden april 2009) periodes van verbod van opstijgingen ingevoerd worden gedurende de nacht:
   nacht  van  vrijdag  op  zaterdag:  enkel opstijgingen toegelaten tussen 23.00 en 01.00 van baan 25R.
   nacht van zaterdag op zondag: enkel opstijgingen toegelaten tussen 23.00 en 00.00 van baan 25L.
   nacht  van zondag op maandag: enkel opstijgingen toegelaten tussen 23.00 en 00.00 van baan 20.

De operationele beperkingen hebben geen betrekking op de landingen.

0.2 Systeem van geluidsquota’s:

Het  huidige systeem van geluidsquota’s voor de vliegtuigen wordt aangepast vanaf het IATA zomerseizoen 2009 (midden april 2009):

- nacht: 23.00 tot 06.00: QC 8,0 landingen en opstijgingen (Nu QC 12)
- morgen: 06.00 tot 07.00: QC 12,0 landingen en opstijgingen (Nu QC 24)
-  dag: 07.00 tot 21.00: QC 48,0 opstijgingen en QC 24,0 landingen (Nu geen limiet)
-  avond:  21.00  tot  23.00: QC 24,0 opstijgingen en QC 12,0 landingen (Nu geen limiet)

0.3 Beperking aantal nachtvluchten:

De  regering  beperkt  vanaf  1 januari 2009 het aantal nachtvluchten op de luchthaven  van  Brussel-Nationaal  tussen  23.00  en 05.59 locale tijd tot maximaal  16.000  nachtvluchten  (25.000  in  2008)  waarvan maximaal 5.000 opstijgingen (10.000 in 2008) en maximaal 11.000 landingen (15.000 in 2008)

0.4 Baangebruik:

Het  Spreidingplan  dat  sinds  maart  2004  van  toepassing  is zal worden opgeheven vanaf zaterdag 17 januari 2009.

0.4.1 Preferentieel Baangebruik overdag (06.00 tot 22.59 uur):

-  Van  maandag  tot  vrijdag,  prioritair  gebruik van de parallelle banen 25R/25L  zolang  de  rugwindcomponent de 7 knopen, rugwind inbegrepen, niet overschrijdt  op  baan  25R  et dit ten einde de maximale capaciteit van de luchthaven te vrijwaren.

-  zaterdag 16.00 tot 23.00 uur: de opstijgingen zullen plaatsvinden van de banen  20/25R in functie van de bestemming van de vliegtuigen (baan 20 voor de opstijgingen richting Huldenberg, baan 25R voor de opstijgingen richting Chièvres, Nicky, Helen en Denut).
Dit  systeem  zal  het  huidige  systeem vervangen en de publicatie van een NOTAM  voor  de periode van 15.00 tot 23.00 uur dat het uitsluitend gebruik van  baan  20  voor  alle  opstijgingen  tijdelijk  verving  door  gedeelde opstijgingen van de banen 20/25R. (Deze maatregel is van toepassing sinds 27 december 2008).

-  zondag  06.00  tot 16.00 uur: de opstijgingen zullen plaatsvinden van de banen  20/25R in functie van de bestemming van de vliegtuigen (baan 20 voor de opstijgingen richting Huldenberg, baan 25R voor de opstijgingen richting Chièvres, Nicky, Helen en Denut).
Dit baangebruik zal het huidige preferentieel baangebruik vervangen waarbij de opstijgingen tussen 06.00 en 16.00 uitsluitend van baan 20 plaatsvinden.
Het nieuwe baangebruik is normaal van toepassing zondag 18/01/2009.

-  De  boordcommandant  behoudt  altijd de mogelijkheid het gebruik van een andere  piste  aan te vragen dan deze die voorzien is en dit in functie van het  prestatievermogen  van het vliegtuig en de verschillen tussen de banen (wat  betreft  lengte  van  de  baan  en  obstakels in het verlengde van de banen).
Deze  derogatieprocedure  zal  worden  vergemakkelijkt  ten opzichte van de huidige situatie (de schriftelijke rechtvaardiging is niet meer vereist.)

0.4.2 Preferentieel Baangebruik ‘s nachts (23.00 tot 05.59 uur):

-  Tijdens  de  4  nachten  van  maandagavond  tot  vrijdagmorgen zullen de opstijgingen  plaatsvinden van de banen 20/25R in functie van de bestemming van  de vliegtuigen (baan 20 voor de opstijgingen richting Huldenberg, baan 25R voor de opstijgingen richting Chièvres, Nicky, Helen en Denut).
Dit  preferentieel  baangebruik  zal  normaal gezien worden toegepast vanaf zaterdag 17/01/2009.

-  Tijdens de 3 nachten in het weekend, van vrijdagavond tot maandagmorgen, zal  telkens  slechts  één  enkele  baan  in gebruik worden genomen voor de enkele toegelaten opstijgingen en voor alle landingen ( 25R in de nacht van vrijdag op zaterdag, 25L voor de nacht van zaterdag op zondag en 20 voor de nacht van zondag op maandag)

0.5 Controle op het respect van de procedures:

Een  specifieke  cel  zal  worden  opgericht  binnen  het DGLV (Directoraat Generale  Luchtvaart)  om  de  controle te verzekeren op het respect van de luchtvaartkundige reglementering (QC, routes, slots, lawaaivermindering) en de bestraffing van de inbreuken door middel van administratieve sancties.

0.6 Windnormen:

Verschillende  opties  co-existeren  in de Federale Regering wat betreft de windnormen.  Er  zal  een  studie  worden  gerealiseerd door internationale experts. De verschillende opties zullen worden getoetst op hun impact op de veiligheid, capaciteit, het baangebruik en de geluidshinder.
De resultaten van deze studie zijn voorzien voor september 2009.

0.7 Gebruik van het luchtruim en gebruikte routes:

Een  tweede  werkgroep  zal de vluchtbeperkingen onder de loep nemen alsook het statuut van bepaalde zones van het militaire luchtruim.
Deze werkgroep zal een advies uitbrengen voor 30 juni 2009.

Een  derde  werkgroep  zal  de  huidige  routes  evalueren  en  een rapport
uitbrengen  met  eventuele  modificaties  van  de  vluchtprocedures voor 30
september 2009.

In  functie  van  de  uitvoering van de voorgestelde oplossingen zal aan de Vlaamse   Regio   en   aan   de   Brusselse   hoofdstedelijke   Regio   een
samenwerkingsakkoord  worden  voorgelegd met betrekking tot de harmonisatie van de geluidsnormen, de ruimtelijke ordening, een isolatieprogramma alsook
een   onafhankelijk   instituut   belast   met   de  objectivering  van  de geluidsniveaus  (door  metingen  en een strategisch uitgewerkte cartografie van de geluidshinder) en het informeren van het publiek.

Punt 1.

Het frequent gebruik van het schema 02/07 (landingen/opstijgingen) in de maand december 2008 en januari 2009 was te wijten aan de overschrijding van
de laterale en/of rugwindnorm op de banen 25R en 25L, wat kan voorkomen bij noord en oostenwind.

Bij een zwakke wind uit die richting kan het schema 25/25 worden toegepast.

Als die wind aanwakkert en een rugwindresultante van meer dan 7 knopen (rukwind inbegrepen) bereikt op de banen 25R en 25L, norm opgelegd door de
luchtvaartkundige reglementering, dan kunnen die banen niet meer in gebruik worden genomen en wordt overgeschakeld op het deviatieschema 02/07
(landingen, opstijgingen).

U vindt onder punt 2 de officiële deviaties die ons werden overgemaakt door Belgocontrol voor de periode van 01/12/2008 tot donderdag 15/01/2009 om 13.10.

Onder punt 3 vindt U de meteorologische vooruitzichten voor de volgende dagen.


Punt 2.

December 2008

 

Datum

Baan

Tijd

Windrichting

Snelheden

Opmerkingen

02/12/08

25/25  03u00-06u00 270°  8knopen tot max 11knopen         
03/12/08 25L/20 23u20-23u50     besproeien baan 25R tegen ijzel 
04/12/00 25R/20 12u45-15u26 170° rukwinden tot 23  knopen  laterale windnorm overschreden baan 25L   
 06/12/00 25/20 03u00-06u00 260° 8 knopen rugwindnorm overschreden banen 07         
07/12/08 25/25 06u40-08.05 300° max 6 knopen rugwind baan 20  
09/12/08 25/25 03u00-06u0  240°tot 280° 5 knopen tot  max 9 knopen  
11/12/08 25/25 03u00-06u0 220° max 12 knopen rugwind baan 07
 13/12/08 20/25R  08u15-13u45 130° tot 170° 14 knopen tot max 23 kn      
  20/20 13u45-15u00|     baan 25R gesloten bij NOTAM
  20/20 15u00-23u00 130°  rukwinden tot 15  knopen     baan 25R gesloten bij NOTAM   
14/12/0 02/07R  09u05-17u00 080° tot 120° max 11 knopen   
  02/07R 17u00-22u59 060° rukwinden tot 15 knopen  
  25/25 23u00-24u0  030° tot 7 knopen rugwindnorm overschreden op baan 20  
15/12/00 02/07 00u00-04u30 040° van 6 tot 9 knopen  rugwindnorm baan 20 en 25L overschreden
  25/25 04u36-06u00 030° van 6 knopen, vooruitzichten op ijzel, rugwindnorm baan 20 overschreden
02/07  07u30-11u0 060 rukwinden tot 14 knopen   
02/070  11u00-12u00 060°  rukwinden tot 11  knopen  spits landingen en opstijgingen 
02/07  12u00-23u00 070°  8 knopen   
02/07 23u00-24u00 020° tot 060° 5 tot 10knopen 
 16/12/08 02/07  00u00-03u00 040°tot 090°  3 tot 8 knopen    
02/07 03u00-06u00  050° tot 110° 3 tot 9 knopen
17/12/08 25/25 00u16-06u00 procedure van verminderde zichtbaarheid van toepassing   
18/12/08 25R/25R  05u30-06u00 preventief sproeien tegen vorst van baan 25L  Remcapaciteit centrale deel baan 20 Medium tot goed
20/12/00 25/25  03u00-06u00 240° 15 knopen
25R/25R 14u30-15u59 calibratievluchten baan 02
25/25 16u00-16u59 calibratievluchten baan 02 (Notam  A01778/08)
25/25 19u33-22u59 260° tot 310°  2,9 knoop tot max 13 kn rugwindnorm overschreden op baan 20
 21/12/08 25/25  08u24-13u03  240° tot 260°  10 knopen tot  19 knopen calibratievluchten baan 02/20
 25/12/08 25/25 03u00-06u00 5 knopen rugwind baan 20 procedure van verminderde zichtbaarheid van toepassing
02/07R 07u00-23u00 060° max 9 knopen 080° van 25 knopen op 1000 voet
02/07R  23u00-24u00 070° rukwinden tot 15 knopen
26/12/08  02/07R 00u00-06u00 070°, rukwinden tot 15 knopen
02/07R 06u00-23u00 070° max 16 knopen
 02/07R 23u00-24u00 060° 7 knopen tot max 10 knopen
27/12/08 02/07R  00u00-06u00 060° 7 knopen tot max 10
02/07R 06u00-09u35 060° 8 knopen tot max 12 knopen
02/07,02  09u35-11u25 050° tot max 15 knopen spits opstijgingen
02/07R 11u25-15u00  050° tot max 15 knopen
02/07R 15u00-23u00 070° max 12 knopen
02/07R  06u00-23u00  060°  max 8 knopen
 28/12/08 02/07R 00u00-06u00 060° max 9 knopen
 02/07R   06u00-17u00 070° max 10 knopen
02/07R 17u00-23u00 090° max 10 knopen    
 29/12/08 02/07R 00u00-06u00 080° 8 knopen
02/07R 06u00-10u20  090° 5 knopen tot max 8 knopen 
 25/25 23u48-00u00 Fotosessie Brussels Thermography ref sa08/659
 30/12/08 25/25 00u00-03u00 Fotosessie Brussels Thermography ref sa08/659  
Januari 2009
01/01/09 25/25 03u00-06u00 procedure van verminderde zichtbaarheid van toepassing
 02/01/09 02/07R 16u32-23u00 070° 9 knopen, rukwinden tot 11 knopen
 02/07R 23u00-24u00 070° max 10 knopen
03/01/09 02/07R 00u00-03u00 050° max 11 knopen
 02/07R 03u00-06u00 060° max 7 knopen 
25/25 16u16-17u35 procedure van verminderde zichtbaarheid van   toepassing   
 25/25 18u50-20u30 220° tot 340° 1 tot 4 knopen
 05/01/09 25L/20  02u48-04u04 baan 25R gesloten wegens ijsbestrijding
25/25   04u10-04u35 baan 20 gesloten wegens ijsbestrijding
25R/25R  04u35-05u01 banen 20 en 25L gesloten wegens ijsbestrijding 
25R/25R 05u10-05u31 baan 25L gesloten wegens ijsbestrijding
25R/25R 06u00-11u04 baan 25L gesloten
02/02 11u05-13u04  050° 10 knopen
02/07R 13u05-24u00  030° tot 050° 7 tot 14 knopen 
06/01/09 02/07R 00u00-03u00 050° tot 060  4 tot 8 knopen 07R opnieuw vrijgegeven 
 02/07  03u00-06u00 050° tot 060° 4 tot 8 knopen  
25/25 23u00-23u40 Remcapaciteit baan 02/20 medium tot medium/zwak
08/01/09 25/25 03u00-06u00 procedure van verminderde zichtbaarheid van  toepassing
 25/25 23u00-24u00 slechte condities voor gebruik baan 02/20
 09/01/09 25/25  24u00-06u00 slechte condities voor gebruik baan 02/20 
 10/01/09 25L/20 14u27-17u10 sluiting 25R voor vegen taxiway
 11/01/09 25L/20,25 22u40-23u00 sluiting 25R wegens preventief besproeien tegen aanvriezen
25L/20 23u00-24u00 sluiting 25R wegens preventief besproeien  tegen aanvriezen
12/01/00 25R/25R 13u00-14u00 werken baan 25L bij NOTAM A0042/09 
13/01/09 25R/25R 13u00-14u40 werken baan 25L bij NOTAM A0046/09
14/01/09 25L/25R 03u20-06u00 procedure van verminderde zichtbaarheid van  toepassing wolkendek rond 200 voet     
25R/25R 13u05-15u34 werken baan 25L bij NOTAM A0051/09
15/01/09  25L/20 12u05-13u10 werken baan 25R

  Punt 3.

Meteorologische vooruitzichten

Maandag 19/01/2009 om 13.30 maakte de baanmeteorologie van de luchthaven van Brussel Nationaal gewag van een wind van 25 knopen (veranderlijk van 15
tot 43 knopen) uit windrichting 230°.

Baan 25L was in gebruik voor de landingen en baan 25R voor de opstijgingen.

Krachtige Winden uit richting ZZO Z ZZW ZW hebben tot gevolg dat in functie van lichte variaties van de windsterkte en windrichting veranderingen kunnen optreden wat betreft de gebruikte vluchtschema’s.
Deze veranderingen hebben hoofdzakelijk te maken met het al dan niet overschrijden van de laterale windnormen op de banen 25 (20 knopen) en baan 20 (15 knopen).

De meteorologische vooruitzichten voor de volgende dagen zijn te consulteren op de site www.meteo.be:
19/01/09  09h50      
 

°C

 wind  min   max    Bf    weertype
vandaag  9 ZZO->ZW  5->6 eerst zwaar bewolkt met matige of hevige regen, later wisselende bewolking met regenbuien of onweders
vannacht 1 ZW 5->4 wisselende bewolking, eerst kans op regenbuien later droog
morgen   5 Z - ZW 3 - 4 wisselende bewolking en droog
 woensdag  0 - 4 Z  3  wisselende bewolking en droog
 donderdag   -1- 3 ZZO  4 wisselende bewolking en droog    
vrijdag  0 - 6  Z  4 zwaar bewolkt, regen of smeltende sneeuw of lichte regen of motregen

                                                                                          
Uit deze niet officiële vooruitzichten kan men redelijkerwijs afleiden dat het gebruik van het deviatieschema 02/07 niet aan de orde is tot vrijdag
23/01/2009.

U kunt ook informatie verkrijgen op volgende site:

http://www.windfinder.com/forecast/brussels

Ik blijf ter uwe beschikking voor eventuele bijkomende informatie.

Hoogachtend,

_______________________________________________________________________
Juan TORCK

Ombudsman op de Federale Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal
Raketstraat, 90
B - 1130 BRUSSEL
TEL : + 32.2.724.02.65  -  FAX : + 32.2.724.02.68
Website: www.airportmediation.be
Privé e-mail : juan.torck@mobilit.fgov.be
E-mail voor inlichtingen: airportmediation@mobilit.fgov.be
Deze inlichtingen worden u verstrekt onder alle voorbehoud.