Karel Vinck wil bestuurders die verkeerde beslissingen namen zelfs voor rechter brengen. Ook voor milieumisdrijven mbt tot kankerverwekkende producten als asbest?

Lezersbrief dd 28.12.2008

Vinck en de verantwoordelijkheid van bestuurders

Ik ben verrast door de woorden  van Karel Vinck: ĎBestuurders die beslissingen hebben genomen die faliekant zijn afgelopen, moeten daarvan de gevolgen dragen, als dat de gevangenis betekent, is dat maar zoí. Is Karel Vinck bereid deze stelling consequent door te trekken naar de andere sectoren van de economie? Is hij ook bereid bestuurders die onzorgvuldig omsprongen met milieu en gezondheid van werknemers en omwonenden in hechtenis te laten nemen?  Bestuurders van tabak en asbest bedrijven wisten heel goed  of konden weten dat hun  productieprocessen of producten kankerverwekkend waren.  Ik vermoed dat hij daar een grotere tolerantie aan de dag legt.

Alles heeft te maken met wat hij, en naar ik vermoed vele van onze politici, belangrijk vinden in de maatschappij. De wrevel van Vinck is vooral te verklaren omdat hij het materiele welzijn (geld) torenhoog verheven ziet boven het immateriŽle (leefkwaliteit, ontwikkeling, milieu, gezondheid,..) en hij gaat eraan voorbij dat de financiŽle crisis niet alleen te wijten is aan de megalomanie van de banken maar ook aan het gebrek aan kritische zin en onafhankelijke visie daarop in de politieke wereld. Megalomanie is geen monopolie van de banken.

M.G.
Meise