Zeer zwaar vliegtuig bij Oostenwind dus Ún het vluchtlawaai en het meegewaaide startlawaai

Klacht: 16 december 2008 10:36:08 GMT+01:00

Aan: ombudsman <airportmediation@mobilit.fgov.be>

Onderwerp: ze zijn terug

Geachte,

Vanmorgen di 15.12 enkele minuten na 10 u hier zeer zwaar vliegtuig (747?) over.

Daar is geen isolatie tegen bestand, dat gaat dwars door alles heen, vreselijk.

En dan zijn de vliegtuigen die vanwege vriesweer even elders vlogen weer terug en dan merk ik hoe zwaar dat toch telkens weer weegt, die onophoudelijke hoge frequentie, de een na de ander. Plus dat ze lager lijken te vliegen dan bij ZW/W/NW wind, maar dat is logisch, want het is nog altijd wind uit Oostelijke richting 4 kn rug of rug/zijwind dus het lawaai dat normaal wegwaait waait nu mee.

Graag de H en V track van dat ene vliegtuig plus de tracks en vluchtlijst van vandaag.

Hoogachtend

J. O.

Actie Strombeek