Zijn het telkens dezelfde vluchten die 'on pilot's request' op zo morgen hier vliegen hoewel de 20 dan als startbaan voorzien is?

Datum: 7 december 2008 12:51:43 GMT+01:00

Aan: ombudsman <airportmediation@mobilit.fgov.be>

Onderwerp: Zo 7.12.2008

Geachte,

Waar kwamen de twee of drie vliegtuigen vandaan die hier vanmorgen overvlogen hoewel ik meen dat startbaan 02 vanmorgen in gebruik is?

Graag de vluchtlijst en radartracks van vandaag.

Kunt u me ook zeggen wat de reden is dat deze vliegtuigen hier over vlogen?

Is het mogelijk te zien of het altijd dezelfde vliegtuigen zijn die de 25R gebruiken (mogeljk 'on pilot's request)  op zondagochtenden dat de 25R niet de voorziene startbaan is? Hoe zou dat kunnen?

Graag formeel antwoord op AL deze vragen.

Hoogachtend

J. O.

Actie Strombeek

Ombudsman beantwoordt diverse klachten. Ongelijke windnormen op startbanen reden voor meeste afwijkingen van spreidingsplan en bijkomende belasting Noordrand, ook overdag. Opvallend is ook dat op baan 20 geen ijsbestrijding plaatsvond en op andere banen wel?

Brussel, dinsdag 16 december 2008

Betreft:

Gebruikte schema's sinds begin november 2008.

Meteorologische vooruitzichten.

Mevrouw,

Ik neem kennis van uw klacht en dank U voor uw interesse voor de problematiek van Brussel-Nationaal.

Ik verwijs U graag naar de internetsite www.airportmediation.be waar U informatie kan vinden over de werking van de luchthaven van Brussel-nationaal wat betreft de vliegroutes, de vliegprocedures, het preferentieel baangebruik, de rug en laterale rugwindcomponenten, de toepassing van NOTAM?s, het geluidsquotasysteem en andere inlichtingen.

Punt 0 :

Het Spreidingsplan voorziet het gebruik van het schema 25/20 (landingen/opstijgingen) op zondag tussen 06.00 en 17.00.

Dit Spreidingsplanschema werd niet altijd in gebruik genomen op de verschillende zondagen van november 2008 tussen 06.00 en 17.00:

Zondag 2/11

Deviatie 25/25 van 15.30 tot 17.00

Zondag 9/11

Deviatie 25/25 van 09.00 tot 12.00

Zondag 16/11

Deviatie 25/25 van 11.07 tot 17.00

Zondag 23/11,

Deviatie 25/25 van 06.00 tot 12.40

Zondag 30/11,

Deviatie 02/07 van 06.00 tot 09.07

Deviatie 25/25 van 09.07 tot 14.58

Een meteorologische reden voor het niet gebruik van baan 20 op zondag is het overschrijden van de rugwindnorm van 0 knopen voor opstijgingen van baan 20 overdag (deze rugwindnorm bedraagt 5 knopen voor opstijgingen van baan 20 ?s nachts).

De schema?s die in gebruik werden genomen op zondag 07/12/2008 van 06.00 tot 17.00 waren :

Spreidingsplanschema 25/20 (met opstijgingen van baan 20) van 06.00 tot  06.40

 Deviatieschema 25/25 van 06.40 tot 08.05

Spreidingsplanschema 25/20 (met opstijgingen van baan 20) van 08.21 tot 17.00

Gelieve in bijlage de dagradartrack te vinden voor zondag 07/12/2008,

alsook de vluchtlijst.

Er waren op zondag 07/12/2008 tussen 06.00 en 23.00 253 opstijgingen.

Ik? heb de verticale track geanalyseerd van een Boeing 747-400 dat om 10.55 opgestegen is van baan 20 met bestemming de Verenigde Staten op de DENUT2L

route.

Het bedroeg een vliegtuig van 395 ton en een QC van 24,8.

Het globaal stijgingspercentage bedroeg 9,54% en respecteert dus het minimum stijgingspercentage van 7% opgelegd door de luchtvaartkundige reglementering tijdens de eerste 3200 voet.

Punt 1.

Ten gevolge van een wind uit richting O ONO NO werd het deviatieschema 02/07 in gebruik genomen tussen 01/11/2008 en 05/11/2008.

Het gebruik van het schema 02/07 (landingen/opstijgingen) is te wijten aan de overschrijding van de laterale en/of rugwindnorm op de banen 25R en 25L, wat vaker kan voorkomen bij een wind uit richting O ONO NO.

Bij een zwakke wind uit die richting kan het schema 25/25 worden toegepast.

Als die wind aanwakkert en een rugwindresultante van meer dan 7 knopen (rukwind inbegrepen) bereikt op de banen 25R en 25L, norm opgelegd door de luchtvaartkundige reglementering, dan kunnen die banen niet meer in gebruik worden genomen en wordt overgeschakeld op het deviatieschema 02/07 (landingen, opstijgingen).

Op? donderdag? 06/11/2008? is de wind opnieuw naar het Zuiden en het Westen gedraaid,? dominante? winden, en het deviatieschema 02/07 was niet meer aan de orde.

Als? gevolg van een sterke wind uit het zuiden is het schema 20/20 een paar keer in gebruik genomen tussen 08/11/2008 en 11/11/2008.

Dit? schema? werd in gebruik genomen omdat de laterale windnorm op de banen 25L/R? en? 07L/R? en? de? rugwindnorm? op de banen 02 en 07L/R overschreden

werden? en? baan? 20? ?most? suitable? Runway?? werd? voor? de landingen en opstijgingen.

Het? schema 02/02 werd toegepast op 24/11/2008 van 12u45 tot 15u00 omdat de rugwindnorm? op de banen 25L/R en 20 overschreden was en omdat baan 02, met een rugwind en laterale rugwind van 0 knopen, most suitable Runway werd voor de landingen en opstijgingen.

Het? schema 02/07 (met landingen op baan 02) werd in gebruik genomen op 24/11 en in de nacht van zaterdag 29/11 tot zondag 30/11/2008.

U vindt onder punt 2 het detail van de deviaties die ons werden doorgestuurd door Belgocontrol voor de periode van 01/11/2008 tot 11/12/2008 06.00.

U vindt onder punt 3 het detail van de meteorologische vooruitzichten voor de volgende dagen.

Punt 2.

November 2008

datum Baan Tijd  
01/11/08 25/25 00u00-00u14 windrichting 040, max 8 knopen
  02/07 00u14-03u00 windrichting 040, max 12 knopen
  02/07 03u00-06u00 windrichting 040, max 12 knopen
  02/07R 06u00-15u00 windrichting 060, max 12 knopen
  02/07R 15u00-17u59 windrichting 070 tot 100, 5 tot 11 knopen
  25/25 17u59-19u00  070? tot 150, 1 tot 5 knopen
  07R/07L 19u00-20u50 windrichting 080 tot 130 3 tot 11 knopen
02/11/08 25/25 15u30-17u00 windrichting 080, 5 knopen rugwind op baan 20
  02/02,07 17u40-23u00 windrichting 070, 7 knopen, rukwinden tot 9 knopen
  02/02,07 23u00-23u59 windrichting 060, 7 knopen rugwind op baan 20 (5,8 knopen)
03/11/08 02/02,07 00u00-04u20 windrichting 070, 8 knopen
  25L/25R 04u20-05u59 windrichting 150, 6 knopen vermindering zichtbaarheid op 3500 m
      voorbereiding procedure verminderde zichtbaarheid
  25L/25R 23u00-00u00 windrichting 020, 2 knopen, procedure verminderde zichtbaarheid
  25L/25R 00u00-03u00 windrichting 020, 2 knopen, procedure verminderde zichtbaarheid
  25L/25R 03u00-06u00  windrichting 100, 2 knopen, procedure verminderde zichtbaarheid
  02/07 17u00-18u44 windrichting 030 tot 050, rukwinden tot 9 knopen
  25/25 23u00-24u00 procedure verminderde zichtbaarheid
05/11/08 25/25 00u00-06u00 procedure verminderde zichtbaarheid
   02/02,07 06u00-14u05 windrichting 050 tot maximaal 16 knopen
08/11/08  20/20 22u40-22u59 windrichting 200 tot maximaal 29 knopen
  20/20 23u00-24u00 windrichting 190 tot maximaal 29 knopen
09/11/08 20/20 00u00-06u00 windrichting 190 tot maximaal 29 knopen
  20/20 06u00-06u30 windrichting 190 tot maximaal 29 knopen
  25/25 09u00-12u00 windrichting 240 tot 250? tot maximaal 21  knopen
10/11/08 20/20 11u25-23u00 windrichting 200 tot 30 knopen
  20/20 23u00-24u00 windrichting 200 tot maximaal 35 knopen
  20/20 00u00-03u00 windrichting 200 tot maximaal 42 knopen
11/11/08 20/20 03u00-04u30 windrichting 220 tot maximaal 47 knopen
  25/25 04u30-06u00 windrichting 310 tot maximaal 23 knopen
13/11/08 25/25 03u00-06u00 windrichting 220 tot 240 tot maximaal 9 knopen
15/11/08 25/25 03u00-06u00 windrichting 220 van 12 knopen
16/11/08 25/25 11u07-17u00 windrichting 240 tot 330? van 7 tot 17 knopen rugwind baan 20
17/11/08 25/25 23u00-24u00 baan 02/20 gesloten
18/11/08 25/25 00u00-03u00 baan 02/20 gesloten
  25/25 03u00-06u00 baan 02/20 gesloten
20/11/08 25/25 03u00-06u00 windrichting 230 tot 270? van 7 tot 19 knopen
  25/25 23u00-24u00 windrichting 270 van max 18 knopen toenemend in sterkte overschreiding laterale windnorm baan 20
21/11/08 25/25 00u00-06u00 windrichting 270 van max 23 knopen overschreiding laterale windnorm baan 20
  25/25 23u00-24u00 overschreiding laterale windnorm baan 20
22/11/08 25/25 00u00-06u00 overschreiding laterale windnorm baan 20
  25/25 15u00-23u00 calibratievluchten
  25/25 23u00-24u00 Glide path' baan 25R buiten dienst
23/11/08 25/25 00u00-06u00 Glide path' baan 25R buiten dienst
  25/25 06u00-12u40 wintercondities/ geen ijsbestrijding baan 20
  20/20 14u00-17u00 windrichting 180? tot࠲00? van max 29 knopen baan 25R gesloten wegens ontsneeuwen vanaf 16u50
  20/20 17u00-18u00 baan 25R gesloten wegens ontsneeuwen
  25R/25R 18u03-20u15 baan 25L gesloten wegens ontsneeuwen
  25/25 23u00-24u00 geen ijsbestrijding baan 20, baan bedekt met sneeuw en gesmolten sneeuw
24/11/08 25/25 00u00-02u36 geen ijsbestrijding baan 20, baan bedekt met sneeuw en gesmolten sneeuw
  02/02 12u45-15u00 windrichting 020 van 16 tot 20 knopen
  02/07R 15u00-17u40 windrichting 020 tot 050? van 8 tot 14 knopen
  25/25 23u00-24u00 geen ijsbestrijding baan 20
25/11/08 25/25 00u00-03u00 geen ijsbestrijding baan 20
  25/25 03u00-06u00 windrichting 240 tot 260? van max 11 knopengeen ijsbestrijding baan 20
  25R/25R 13u00-14u00 baan 25L gesloten wegens werken (NOTAM A1637)
 26/11/08 25L/20 12u55-13u55 baan 25R gesloten wegens werken (NOTAM A1646)
27/11/08 25/25 03u00-06u00 windrichting 220 van max 15 knopen
29/11/08 25R/25R 15u00-16u52 Calibratievluchten ILS baan 25L
  25/25 18u57-22u29 windrichting 080 van max 4 knopen rugwind 1 knoop baan 20, voorziene toename
  02/07 22u30-24u00 windrichting 060 tot 110 van 4 tot 11 knopen
30/11/08 02/07 00u00-06u00 windrichting 060 tot 110 van 4 tot 11 knopen
  02/07 06u00-09u00 windrichting 100 van max 10 knopenijsbestrijding voltooid baan 02/07R
  25/25 09u07-14u58  windrichting 060 tot 100 van max 6 knopen 3,2 rugwind baan 20
 

December 2008

datum Baan Tijd  
02/12/08 25/25  03u00-06u00 windrichting 270 van 8 knopen tot max 11 knopen
03/12/08 25L/20 23u20-23u50 besproeien baan 25R tegen ijzel
04/12/08 25R/20 12u45-15u26 winrdrichting 170, rukwinden tot 23 knopen laterale windnorm overschreden baan 25L
06/12/08 25/20 03u00-06u00 windrichting 260, 8 knopen rugwindnorm overschreden banen 07
07/12/08 25/25 06u40-08u05 windrichting 300, max 6 knopen rugwind baan 20
09/12/08 25/25 03u00-06u00 windrichting 240 tot 280, 5 knopen tot max 9 knopen
11/12/08 25/25 03u00-06u00 windrichting 220, max 12 knopen

Punt 3.

Meteorologische vooruitzichten

Dinsdag 16/12/2008 om 09.00 maakte de baanmeteorologie van de luchthaven van Brussel Nationaal gewag van een wind van 3 knopen uit windrichting 100 (veranderlijk van 050 tot 130).

Banen 25L en 25R waren in gebruik voor de landingen en baan 25R voor de opstijgingen.

De meteorologische vooruitzichten voor de volgende dagen zijn te consulteren op de site www.meteo.be:

 

16/12/08  09h15 Temp wind min - max Bf weertype
  vandaag 2 O-VER 1 - 2 zwaar bewolkt maar droog, of verspreide mist
  vannacht 0 ZW 2  eerst bewolkt met weinig opklaringen en droog, later zwaar bewolkt maar droog
  morgen 5 ZW->NW 3 eerst zwaar bewolkt met kans op regen of buien, later bewolkt met weinig opklaringen en droog
  donderdag 0 W-ZW 3 - 4 zwaar bewolkt met kans op regen of buien
  vrijdag 6 W 3 zwaar bewolkt, kans op regen of buien of droog
  zaterdag 9 ZW 4 - 5 droog, wisselende bewolking, of zwaar bewolkt

Uit deze meteorologische vooruitzichten kan men onder voorbehoud afleiden dat het gebruik van het deviatieschema 02/07 niet aan de orde is tot zaterdag 20/12/2008.

U kunt ook informatie verkrijgen op volgende site: http://www.windfinder.com/forecast/brussels

Ik blijf ter uwe beschikking voor eventuele bijkomende informatie.

Hoogachtend,

Juan TORCK

Ombudsman op de Federale Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal

Raketstraat, 90

B - 1130 BRUSSEL

TEL : + 32.2.724.02.65? -? FAX : + 32.2.724.02.68

Website: www.airportmediation.be

Privé-mail : juan.torck@mobilit.fgov.be

E-mail voor inlichtingen: airportmediation@mobilit.fgov.be

Deze inlichtingen worden u verstrekt onder alle voorbehoud.

(See attached file: vluchtlijst 07 12 2008.xls)

(See attached file: 20081207DF.pdf)