Ik verzoek nadrukkelijk dat voor vluchten als deze andere, minder dicht bevolkte routes worden gekozen. Deze zijn beschikbaar, het volstaat te deconcentreren.

Van: 

Datum: 1 december 2008 12:29:08 GMT+01:00

Aan: ombudsman <airportmediation@mobilit.fgov.be>

Onderwerp: ma 1.12, 12u26

Geachte,

Ik protesteer tegen het vliegtuig dat hier zojuist ma 1.12.2008 rond 12u26 overvloog.

Mijn oren doen pijn na zo'n toestel en het is onmogelijk om door te blijven werken, het lawaai is gewoon te erg.

Ik vraag nadrukkelijk dat hiervoor andere, minder dichtbevolkte routes worden gekozen. Deze zijn beschikbaar, het volstaat een beetje te deconcentreren.

Graag de H Ún de V track van deze vlucht.

Hoogachtend

J. O.

Actie Strombeek

Van: 

Datum: 1 december 2008 12:51:02 GMT+01:00

Aan: ombudsman <airportmediation@mobilit.fgov.be>

Onderwerp: Doorst.: ma 1.12, 12u26

Geachte,

Weer een 747, pal hierover en boven de hoofden van nog tienduizenden andere mensen die niet eens onder, naast of in het verlengde van een startbaan wonen! Dit MOET stoppen! Dit is niet menselijk meer. Die 747'ens vliegen een stuk lager dan de andere, lichtere vliegtuigen. De zeer hoge frequentie van de niet zo zware vliegtuigen is al veel meer dan een mens kan hebben, die 747'ens erboven op is er TEVEEL AAN!

Doet u iets aub.

Hoogachtend

J. O.
Actie Strombeek