Correct stijgingspercentage wil niet zeggen dat ze hier niet geconcentreerd en laag overvliegen, te veel en te laag

Datum: 17 november 2008 20:33:13 GMT+01:00

Aan: airportmediation@mobilit.fgov.be

Onderwerp: Antw.: A/SMO/jto/2008/11/349.354/T.621.507

Geachte,

Dank u, ik wil wel doen noteren dat dat stijgingspercentage niet verhindert dat we hier in Strombeek, dat noch naast, noch onder noch in het verlengde van de startbaan ligt en in vogelvlucht toch al 8 km van de luchthaven -ongeoorloofd veel geconcentreerd dag- en nachtlawaai te verwerken krijgen.

Het is niet omdat er in dit dossier politieke beslissingen genomen worden dat deze juist, democratisch en te rechtvaardigen zijn en dat er geen andere beleidsopties mogelijk zijn die dit wel zouden kunnen zijn.

Hoogachtend

J.O.

Actie Strombeek

Op 17-nov-08, om 17:18 heeft juan.torck@mobilit.fgov.be het volgende geschreven:

Mevrouw,

Gelieve de Horizontale tracks te vinden voor volgende vluchten:

13/11/2008,03u18 Airbus A300 met bestemming het Verenigd Koninkrijk, DENUT3C route, 165 ton, QC 11,9

14/11/2008, 01u36 MD11 met bestemming de Verenigde Staten, DENUT3C route, 286 ton, QC 10,1

14/11/2008, 11u37, Airbus A320 met bestemming Spanje op de CIV1C  RING-route.

Ik heb de verticale tracks van de 3 vluchten geanalyseerd, en alle 3 respecteren  ze ruim het minimale stijgingspercentage van 7% tijdens de eerste 3200 voet.

Hoogachtend,

Juan Torck

voor de Ombudsdienst