Het is hier precies een bombardemant

 

Klacht 4 november 2008 10:48:33 GMT+01:00

Aan: ombudsman <airportmediation@mobilit.fgov.be>

Onderwerp: 2 747's? Klacht 4.11.2008

Geachte,

Nu al de tweede zeer zware hier pal over deze voormiddag.Rond 10u45 en even na 10 u?

Het is niet te doen, precies een bombardement. De een na de ander.

Kan er AUB meer gespreid worden en kunnen die zware jongens via de kanaalroute en het ossegempark als ze toch naar het westen vliegen?

Het zal het leven van veel mensen een stuk gemakkelijker maken.

Graag de H en V tracks van de twee voornoemde vliegtuigen.

Hoogachtend

J. O.

Actie Strombeek