Ombudsdienst mag tracks en vluchthoogte tailstrikecrash niet vrijgeven
 

Klacht 29.10.2008

 - - - - - - - - Original Message - - - - - - - - -

Geachte,

Graag bevestig ik mijn telefonisch verzoek om de H en V track te verkrijgen van de B Cargo die maandag j.l. een tailstrike had, met moeite opsteeg, fuel loosde boven de Noordzee (arme garnalen) en na een half uur een noodlanding maakte.

Graag ook de weersomstandigheden.

Ik noteer dat u mij vertelde dat u het uw plicht acht te informeren bij de betrokken instanties of deze zaken vriijgegeven mogen worden  aan het groot publiek ivm een mogelijk nog te voeren of lopend onderzoek.

Morgen krijg ik van u meer nieuws.

Hoogachtend

J. O.

Actie Strombeek

Begin doorgestuurd bericht:

Van: juan.torck@mobilit.fgov.be

Datum: 30 oktober 2008 10:58:19 GMT+01:00

Aan: 

Antwoord aan: airportmediation@mobilit.fgov.be

Beste Mevrouw,

Betreft: 

Ik heb me bij de juiste personen geïnformeerd wat betreft het vrijgeven van de  VT’s  en  HT’s  van  de  Boeing  747-200  die  maandag  27/10/2008  een ‘tailstrike’ heeft gekend bij het opstijgen van baan 25R.

Enerzijds is het de missie van de Ombudsdienst informatie te verschaffen in verband  met  geluidshinder  en  incidenten  zoals hierboven vermeld vallen buiten onze bevoegdheid.

Er  is  trouwens  een  onderzoek  gestart  door de Federale Overheidsdienst

Vervoer  en  Mobiliteit (Dienst Inspectie), en zolang het onderzoek lopende wordt door hen geen informatie vrijgegeven.

Met de meeste hoogachting

Juan Torck

Voor de Ombudsdienst