Geachte,

Ik zag op de ring bij Zaventem vanmiddag even voor 15 u een Kalitta 747 opstijgen, zeer laag en langzaam en wegvliegen in westelijke richting.

Ik vind dit vertrek,- tenzij ik verkeerd kijk - niet in onderstaande lijst terug.

Graag een verklaring en de individuele H en V track.

Hoogachtend

J. O.

Actie Strombeek

Begin doorgestuurd bericht:

Van: juan.torck@mobilit.fgov.be

Datum: 17 oktober 2008 17:48:34 GMT+02:00

Antwoord aan: airportmediation@mobilit.fgov.be

Mevrouw,

Het vliegtuig waar U in uw klacht naar verwijst was inderdaad een Boeing 747-400 opgestegen van baan 25R op 13/08/2008 om 14u53 met bestemming de Verenigde Staten op de DENUT 3C route.

Het betrof een vliegtuig van 395 ton en een Quota Count van 24,8.

Gelieve in bijlage de VT en HZ track van de vlucht te vinden.

De verticale track is correct en heeft een globaal stijgingspercentage rond de 10% wat de eerste 3200 voet betreft, wat ruim boven de norm van 7 % ligt.

Een verder onderzoek lijkt me wat dit betreft overbodig.

Hoogachtend,

Juan Torck

Voor de Ombudsdienst.

Geachte,

Dank u wel.

Wat ik me wel afvraag waarom de Denuths over een zeer dicht bevolkt gebied blijven vliegen terwijl ze evengoed via de kanaalzone en het ossegempark kunnen vliegen , dat tweede zoals ze doen als ze van de 20 komen. Ik snap echt niet dat als bevolkingsdichtheid zo'n belangrijk argument is waarom dit voor de denuths die rechtdoor naar het westen vliegen na hun eerste bocht, niet kan worden ingevoerd.

Hoe zou dit aangebracht kunnen worden?

J.O.

Actie Strombeek