Tussen 23 en 3 u zou in nacht ma/di 29/30.09 alles van 20 vertrekken, toch vertrokken al twee toestellen eerder van 25R, waardoor ons in feite geen enkele nachtrust rest. Bovendien lag baan 20 ideaal gezien de wind (sterke kopwind, geen zijwind)

T.a.v de ombudsdienst
 
Mevrouw, Mijnheer,
 
Nachtvluchten:
In de nacht van maandag 29 op dinsdag 30/09 tusen 3 en 6 uur meermaals gewekt door luidruchige overvliegende toestellen, namelijk om 3.25 uur, 3.50 en 4.00 uur, 5.15 en 5.20 uur.
Bij het naazien van de boordtabellen constateer ik dat het voorziene preferentieel baangebruik weer niet gerespecteerd is.
Volgens de tabel van het preferentieel baangebruik zouden tussen 23 en 3.00 uur alle vertrekken van baan 20 plaatsvinden en daarna van banen 07.
In werkelijkheid zijn er zelfs tussen 23 en 3 uur 2 toestellen van baan 25R vertrokken en tussen 3 en 6 uur alle andere toestellen.
Wanneer dan nog de windrichting (zuidwest) in aanmerking genomen word zouden alle vluchten die nacht van baan 20 dienen te vertrekken (sterke kopwind en praktisch geen zijwind).
-Ik heb in die nacht 5 toestellen waargenomen, terwijl er volgens de boordtabellen er maar 2 toestellen voor de route HELEN (route boven mijn woning) vertrokken zijn.
Ik kan niet anders besluiten dat een groot deel van de routes boven de noordrand tot voorbij Grimbergen geconcentreerd worden.
 
Afwijkingen Preferentieel baangebruik.
-Nacht van zaterdag 27 op zondag 28/09 zijn alle toestellen van baan 25R vertrokken i.p.v baan 25L
Waarom werdt er van het voorziene preferentieel baangebruik afgeweken?
-Nacht van zondag 28 op maandag 29/09 is een toestel met oostelijke bestemming (SOPOK) van baan 25R vertrokken.
Waarom is dit toestel niet van baan 20 vertrokken zoals voorzien in het preferentieel baangebruik?
-Van de 4 zaterdagen van de maand September is er maar 1 nacht dat alle toestellen vertrokken zijn van baan 25L, terwijl voor de andere zaterdagen alle vluchten van baan 25R vertrokken zijn.
Waarom deze afwijkingen?
 
Toestellen die te noordelijk vliegen:
Maandag 29/09 om 11.04 uur een toestel draaiend in zuidwestelijke richting en dezelfde dag om 18.43 een 4 motorig toestel draaiend in zuidwestelijke richting op vrij lage hoogte.
Volgens de route beschrijving zouden deze toestellen ten zuiden van de ring R0 dienen te vliegen.
Ik constateer ze 4 a 5 Km te noordelijk.
 
E. V.
1861 Wolvertem