Windrichting NNO (020), windsnelheid 5 kn en tocht wordt er voor de zoveelste nacht exclusief via de 25R gevlogen?

Er zijn nog andere banen op de luchthaven

Datum: 22 september 2008 23:53:03 GMT+02:00

Aan: ombudsman <airportmediation@mobilit.fgov.be>

Onderwerp: klacht 22.8.2008

Geachte,

Hierbij protesteer ik tegen het feit dat rond 23u48 vanaf de 25R opgestegen wordt bij een windrichting van 020 (NNO) en een windsnelheid van 5 kn/u.

Er komt er weer een, nu om 23u51.

En zo gaat dat de ganse nacht door en om 6 u begint het bombarderen pas goed.

Er zijn nog andere banen op de luchthaven!

Er dient gevlogen volgens de wind en volgens de veiligheid, niet volgens de politiek!

Graag van deze ongetwijfeld zoveelste concentratienacht de radartracks en de vluchtlijsten.

Hoogachtend

J.O

Actie Strombeek