Hoe komt het dat op zondagmorgen baan 25R startbaan is ipv baan 20?

Klacht zo 7.09.2008 11u17

Geachte,

Hoe komt het dat op zondagmorgen zoals voorzien in het spreidingsplan de baan 20 niet gebruikt wordt.

Op 02 206 25 25 meldt men uitsluitend de 25R als startbaan terwijl dit pas om 17 u voorzien is.

Het zeer zware vliegtuig dat hier net rond 11u17 overvloog, was dat het vertrek naar Istanbul of Tel Aviv?

Het is toch te gek dat dergelijke ZuidOostelijke bestemmingen eerst via de noordrand vliegen terwijl een perfect bruikbare baan 20 beschikbaar is en veel minder dicht bevolkte gebieden overvliegt?

Hoogachtend

J. Overeem

Actie Strombeek