25.6.2008 steeg Denutroute om 13u29 recht boven Strombeek op naar de VS met QC 43,2

Mevrouw,
Het vliegtuig waar U het over heeft was inderdaad een Boeing 747-200 dat op 25/06/2008  om 13.29 is opgestegen van baan 25L richting de Verenigde Staten op de DENUT-route.
Het gewicht van het vliegtuig bedroeg 372 ton en de QC (quota count) van het vliegtuig bedroeg  43,2.

Ik verwijs U graag naar de internetsite www.airportmediation.be waar U de nodige informatie   zal   vinden   over   de   werking   van   de luchthaven  van  Brussel-nationaal, meer bepaald wat betreft de vliegroutes, de vliegprocedures, het preferentieel baangebruik, de rug en laterale rugwindcomponenten, de toepassing van NOTAMís,  het geluidsquotasysteem en andere informatie.

Ik blijf ter uwe beschikking voor eventuele bijkomende informatie.

Hoogachtend,
Juan TORCK
Ombudsman op de Federale Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-