Wind 010-020 en 7 knopen dus pal Noord en het vliegt hier even vrolijk door als met ZW wind of W wind. Veilig is veilig en voor iedereen dus even veilig dus gelijke windnormen

Klacht: ma 23.6.2008

Geachte,

Te gek om los te lopen: wind 010 - 020 dus uit het Noorden, 7 knopen en het vliegt hier even vrolijk door als met ZW of W wind.

Die windnormen moeten weg! Er is geen beschaafd land die bewust verschillende windnormen hanteert voor verschillende banen en daarbij de ICAO veiligheidsnormen overtreedt!

Veilig is veilig en veiligheid is dezelfde voor iedereen, dat is de grondwet en dat is ook een menselijke wet.

Hoogachtend

J. O

Actie Strombeek.