Wind 330 (NNW) en 5 knopen en toch vliegen ze hier? En de veiligheid?
Klacht ma 9.6.2008

Geachte,

Hoe kan het dat er hier zware en lichtere toestellen vliegen vanaf de 25R terwijl de wind 330 is (NNW) en 5 knopen?

Waar is de veiligheid?

Hoogachtend

J. O.
Actie Strombeek

 

we hebben weer een ombudsman die antwoord?) alleen als ik iets verkeerd schrijf
 

 

Brussel, donderdag 12 juni 2008

Mevrouw,

Betreft: A/SMO/jto/2008/06/321.888/T.598.010


Ik dank U voor uw mail van 09 juni 2008 die ik goed heb ontvangen.

De windrichting (330) en de windsterkte (5 knopen) geven een rugwindcomponent van 0,0 knopen rugwind op baan 25R.

Ik herinner U eraan dat de maximaal toegelaten rugwindcomponent op de banen 25R en 25L   7 knopen, rukwind inbegrepen, bedraagt.

De veiligheid komt dus met deze windrichting en windsterkte helemaal niet in het gedrang.

Met vriendelijke groeten.

Juan Torck
_______________________________________________________________________
Juan TORCK

Ombudsman op de Federale Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-
Nationaal

Actie Strombeek