Ook na vertrek DHL blijft Noordrand doelwit van politieke NIMBY-concentratie: in week 26.5.'08: drie van de zeven nachten totale concentratie. Drie nachten achtereen!
 
Vorige week: woensdagnacht 28.5, donderdagnacht 29.5 en vrijdagnacht 30.5, vertrokken ALLE nachtvluchten via de 25R.
Omdat de Nationale Ombudsdienst alleen nog een onderhoudsservice verleent (het toekennen van een volgnummer aan elke klacht en zelfs dat niet meer) kan Actie Noordrand geen vluchtlijsten en tracks voorleggen, maar dit zijn de aantallen:
 
- woensdagnacht 28 mei '08: 15  vertrekken
- donderdagnacht 29 mei '08: 15 vertrekken
- vrijdagnacht 29 mei '08: 11 vertrekken.
 
De vluchten worden ook meer dan vroeger gespreid over de nacht zodat men voortdurend wakker gevlogen wordt, weer een beetje in slaap sukkelt en opnieuw wakker gevlogen wordt. Dit gaat de ganse nacht door: van 23 u tot 6 u, als de ochtenspits losbreekt en slapen helemaal onmogelijk wordt. Dat men zich geen illusie make en zijn geweten probeert te sussen: dit zijn aantallen nachtvluchten die Durant de Noordrand in 2002 bezorgde, waartegen de hele Noordrand in opstand kwam en die tot de oprichting van Daedalus en de vzw Boreas hebben geleid!
In voorjaar 2006 namen de toenmalige bewindsvoerders van Paars II twee zgn. technische maar in wezen zuiver politieke beslissingen. Uitsluitend voor de 25R werden de windnormen verhoogd, waardoor er met meer en dus gevaarlijk veel meer rugwind opgestegen kan worden. Ook schafte men het omkeringsprincipe af: op elke zichzelf respecterende luchthaven gebruikt men dezelfde baan in de andere richting als de wind verandert , behalve op Brussel Nationaal. Ze gebeurden bovendien buiten elke parlementaire controle om. Met veiligheid hebben ze niets te maken, integendeel. Hoe meer vluchten, hoe hoger het ongevalsrisico. Ze geven alleen bepaalde 'important people' meer veiligheid.
Het volstaat dat de politiek zich democratisch gedraagt om deze beslissingen terug te schroeven.