Welke toestellen vlogen boven deel Noordrand overdag 26.5 bij sterke oostenwind? 

Nachtvluchten 25/05 en dagvluchten maandag 26/05

Mevrouw, Mijnheer,
 
Nachtvluchten:
Maandag morgen om 6.00 uur gewekt door luidruchtig overvliegend toestel.
Bij nazicht van de boordtabellen constateer ik dat er geen enkel toestel die nacht vertrokken is van baan 25R.
alle toestellen zijn vertrokken van de banen 07
Welk toestel is hier dan overgevlogen?
 
Dagvluchten maandag 26/05
Die dag stond er een vrij hoge oostenwind waardoor paktisch alle toestellen vertrokken zijn van baan 07
Heb hier de ganse dag toestellen zien en horen overvliegen onderhande tussen 14 uur en 15.10 uur 17 toestellen.
In plaats van de richting westnoordwest, noordwest en afdraaiende toestellen in zuidwestelijke richting, vlogen deze toestellen van noordoost naat zuidwest.
Wat komen deze toestellen hier doen?
Wat waren de bestemmingen van deze toestellen
Welke onnodige bochten hebben deze toestellen gemaakt om via de noordrand Brussel te omzeilen?
Kunt u mij de radartrack van deze dag bezorgen?

 

E. V.

Meise