Als wij de militaire vluchten er nog bijkrijgen (vaak landingen onder de vertrekken door) dan dienen we minder vertrekken te krijgen

Klacht: ma 14.4.2008

Geachte,

welk was het vliegtuig dat hier zojuist overvloog, zeer laag maar wel nog boven de regenwolken en dus onzichtbaar, en dat zulke zware trillingen veroorzaakte dat de kopjes zowat van de tafel trilden?

Graag de volledige H en V track; of was het het zoveelste militaire vliegtuig?

In dat geval blijf ik eisen dat wij hier in Strombeek niet nog eens bovenop de huidige concentratie, zeker ook overdag (kom hier eens slapen en kijk wat er gebeurt vanaf 6 u als de dag voor de luchthaven begint) gespaard blijft van bijkomende militaire vluchten of dat wij minder vertrekken krijgen.

In elk geval dienen wij de garantie te krijgen dat militaire vliegtuigen worden meegeteld.

Hoogachtend

J. O.

Actie Strombeerk