Laagvliegende zware toestellen maken op meer dan 8 km in vogelvlucht van luchthaven en noch onder noch naast startbaar normaal werken onmogelijk hier in Strombeek

Klacht 26.3.2007

Geachte,

Namens de nv CV protesteer ik als bestuurder tegen de aanhoudende verstoring door de concentratie van dagvluchten boven onze vestigingsplaats Strombeek.

De afgelopen dagen met N/O wind was het even onmogelijk om hier te vliegen en kunnen we gewaarworden wat het is om in normale omstandigheden te werken.

We ontvangen hier klanten die privé-coaching krijgen en als men geconcentreerd bezig is met een consult is het bijzonder storend als men elkaar af en toe gewoon niet meer verstaat door een laagvliegend, zwaar, toestel. En dat op 8 km van de luchthaven en noch onder, noch naast, noch in het verlengde van ook maar enige startbaan.

Bovendien is het vaak onmogelijk om met mooi weer op het terras buiten te zitten omdat dan zelfs lichtere vliegtuigen elk gesprek onmogelijk maken. Dwz dat wat een bedrijfsvoordeel zou moeten zijn: een vestigingsplaats met terras en tuin, een nadeel wordt en dat uitsluitend omwille van een zuiver politieke discriminatie.

Zoals het nu is zou het normaal altijd moeten zijn, met enkele vluchten naar het N en NW. Gelieve al uw krachten in te spannen om bij de politieke verantwoordelijken te pleiten voor een terugkeer naar een normale en ook aëronatisch en dus zakelijk verantwoorde toestand. Al die bochten om Brussel te vermijden, al dat veel te lang veel te laag blijven vliegen, kost alleen maar kostbare kerosine. In een tijd waarin duurzaamheid de politieke agenda haalt is dit onaanvaardbaar aan het worden!

Mijn klanten en wijzelf zijn even 'important' als welke andere klanten van welk ander bedrijf ook en dienen dus gelijk behandeld te worden.

Hoogachtend

J. O.

Afg bestuurder

1853 Strombeek