Houding Ombudsdienst tart alle verbeelding. Noordrand protesteert bij kabinet Leterme

 

Van: >

Datum: 5 maart 2008 23:10:07 GMT+01:00

Aan: Geoffray Robert <Geoffray.Robert@leterme.fed.be>

Kopie: Durinckx Frank <frank.durinckx@leterme.fed.be>

Onderwerp: Doorst.: A/SMO/PhT/jto/2008/03/304.714/T.573.748

Geachte heren,

Is het niet opvallend hoe dhr Touwaide landingen op de 02 'concentratie' noemt, en de opstijgingen vanaf de 07 eveneens? Dit terwijl deze veel meer gespreid vliegen dan de vertrekken via de bocht naar rechts of links vanaf baan 25. Een kind kan dit zien als het de radartracks bekijkt van de diverse vertrekken per baan.

Hardnekkig blijft dhr Touwaide ook te pas en te onpas beweren dat alleen de Noordrand een 'spreiding' heeft, terwijl u van onze actiegroepen meer dan voldoende voorbeelden ontving van geconcentreerd overvliegen, bv tijdens concentratienachten en overdag zeker tot ver boven Grimbergen.

Weet u wat gespreid vliegen was vanaf alle banen?

Vergelijkt u deze acht jaar oude dagtracks eens met de recente dagtracks in uw bezit?

Hoe komt het in godsnaam dat ze toen wel gespreid konden vliegen over de Oostrand en vandaag niet meer?

Ik hoop dat u deze hele Ombudsdienstzaak in handen neemt en zorgt dat het een goedwerkende dienst wordt waar de medewerkers de burgers, ALLE burgers, correct informeren, binnen de gestelde termijn en met normale werkomstandigheden en idem relaties tussen de medewerkers onderling.

Hoogachtend

J. O.

Actie Strombeek

Op 4-mrt-08, om 15:18 heeft <ph.touwaide@belgacom.net <mailto:ph.touwaide@belgacom.net> > <ph.touwaide@belgacom.net <mailto:ph.touwaide@belgacom.net> > het volgende geschreven:

Mevrouw,

Voor uw informatie : op dit moment

Landing baan 02

Vertrekken banen 02 en 07 Right

Wind : 340 ° en 9 knopen ( 360 ° 15 tot 25 knopen op dit moment )

Geen enkel vliegtuig tot nu toe boven de Noordrand.

Alle landingen in concentratie boven zone 3 Wezembeek via Oostrand

Alle vertrekken in concentratie boven zone 4 Kortenberg via Oostkant

Begin doorgestuurd bericht:

Van: <ph.touwaide@belgacom.net>

Datum: 4 maart 2008 15:18:07 GMT+01:00

Aan: >

Kopie: ">, "Yves Leterme" <Yves.Leterme@Leterme.fed.be>,  <actie-noordrand@belgacom.net>

Onderwerp: Antw.: A/SMO/PhT/jto/2008/03/304.714/T.573.748

----- Original Message -----

From:

To: ombudsman
Cc: Hans ; philippe.touwaide@mobilit.fgov.be ; Yves Leterme ; Roger Vermeiren
Sent: Tuesday, March 04, 2008 2:53 PM
Subject: Re: A/SMO/PhT/jto/2008/03/304.714/T.573.748

 

Geachte,

Dank voor uw informatie.
Er is ons altijd verteld dat wij geen klachten ten persoonlijke titel  mochten richten, ze dienden allen gericht aan de ombudsdienst:  
airportmediation@mobilit.fgov.be, dit om te voorkomen dat de klacht geen nummer zou krijgen.

is er een nieuwe procedure?
Zo ja, waar is deze te lezen op de website van de ombudsdienst?

Hoogachtend

J. O.
Actie Strombeek

Op 4-mrt-08, om 10:23 heeft juan.torck@mobilit.fgov.be het volgende  geschreven:

dinsdag 4 maart 2008

Mijnheer,

Betreft : A/SMO/PhT/jto/2008/03/304.714/T.573.748

Uw  dossier  werd toegewezen aan de Heer Raf De Baerdemaeker,  ombudsman van de  Federale  regering  behorende tot de Nederlandstalige taalrol,  die werd belast met het beheer van uw dossier.
Het is dus de Heer De Baerdemaeker die uw vragen dient te beantwoorden en U de nodige informatie dient te verschaffen.
Elke  vraag  om  informatie of elke klacht in verband met het  beheer van uw dossier dient uitsluitend tot hem te worden gericht.

U kan hem bereiken op het nummer 02/724.02.64

Hoogachtend,

 Philippe TOUWAIDE

 Directeur van de Federale Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel- Nationaal
 Licentiaat in Zee-en Luchtvaartrecht
Raketstraat, 90
B - 1130  BRUSSEL
TEL : + 32.2.724.02.67  -  FAX : + 32.2.724.02.68
Web-Site : www.airportmediation.be
Privé-mail: philippe.touwaide@mobilit.fgov.be
e-mail voor inlichtingen: airportmediation@mobilit.fgov.be
Deze inlichtingen worden u verstrekt onder alle voorbehoud.


 - - - - - - - - - Original Message - - - - - - - - -
 Beste,

Gelieve op de door mij  gestelde vragen te antwoorden en dan wel  met iets anders dan een nummer!
Het is toch regelrechte schande dat inwoners gewoon in de steek gelaten worden door mensen wiens loon ze betalen!

Hierbij uw nummerkes-antwoorden

 From: Willy.Houbrechts@mobilit.fgov.be
Subject: RE : Luchthavendossier we gaan er allemaal onderdoor, help!
 

 Date: 5 februari 2008 10:02:45 GMT+01:00
To:   
Reply-To: airportmediation@mobilit.fgov.be
A/SMO/2008/02/301.176/ T.571.362
en
 From: Willy.Houbrechts@mobilit.fgov.be


Subject: Vraagje uit Grimbergen


Date: 21 februari 2008 13:43:10 GMT+01:00
 To:   
Reply-To:   airportmediation@mobilit.fgov.be
 A/SMO/2008/02/301.923/ T.573.016

 Met vriendelijke groet

H.W.- 1850 Grimbergen -