Waar blijven de radartracks van de Ombudsdienst betreffende die drie opeenvolgende concentratienachten waarover ondervermelde politiekers uitleg kregen dat er geen concentratie was en dat de routes over de Noordrand gespreid zijn (sic)? En waarom tekent iemand die niet in functie is toch met zijn functie, alles d'r op en d'r aan?

 Van: JO
Verzonden: maandag 3 maart 2008 18:34
Aan: ph.touwaide@belgacom.net
Onderwerp: Re: Privé mail: nationale ombudsdienst

ah bon, en hoe ernstig dienen we uw persoonlijke beweringen te nemen?

nu, het blijven reacties natuurlijk, als die van elke andere belgische burger

 

j.

Op 3-mrt-08, om 12:42 heeft <ph.touwaide@belgacom.net> het volgende geschreven:

When I send a mail from my personal email adress, this mail must be considered as a prive mail and not a professional one.


Greetings,

Ph. T

 

----- Original Message -----

From: JO

To: ombudsman ; philippe touwaide

Sent: Sunday, March 02, 2008 10:36 AM

Subject: nationale ombudsdienst

 

Geachte,

Zoals u zelf terecht meldt in een recente mail naar dr Goethals (zie citaat hieronder) en waarvan ik ter informatie kopie ontving, is de Ombudsdienst een onafhankelijk federaal orgaan en bestaat er geen Nl-talige, Waalse, Brusselse of Duitse ombudsman...

"Zoals ik er U al op heb gewezen is de Ombudsdienst een Federaal orgaan, de Regio’s hebben niet tussen te komen in het autonome en onafhankelijke beheer van onze dienst. Zo bestaat er geen Nederlandstalige, Waalse, Brusselse, of Duitse ombudsman trouwens."

Mag ik u als federaal ombudsman dan ook verzoeken de nu al meer dan twee maanden durende informatiestaking naar Noordrandbewoners toe op te heffen en prioriair de achterstand die de Ombudsdienst opliep in het doorsturen van de gevraagde gegevens, weg te werken zodat ook deze burgers van de Belgische Staat binnen de wettelijk gestelde termijn niet alleen een klachtennummer krijgen maar ook datgene wat ze verzoeken en wat ze tot de derde week van december probleemloos ontvingen.

Hoogachtend

 J. O.

Actie Strombeek