De ombudsdienst antwoordt nu al meer dan 2 maanden alleen nog maar met dossiernummers aan bewoners uit de Noordrand

Van: H.W.

Datum: 3 maart 2008 21:19:56 GMT+01:00

Aan: ombudsman <airportmediation@mobilit.fgov.be>, philippe.touwaide@mobilit.fgov.be

Kopie: Yves Leterme <Yves.Leterme@Leterme.fed.be>, Josephine Overheem <cv@cv.telenet.be>, Roger Vermeiren <actie-noordrand@belgacom.net>

Onderwerp: Ombudsdienst antwoord graag!

Beste, 

Gelieve op de door mij  gestelde vragen te antwoorden en dan wel met iets anders dan een nummer!
Het is toch regelrechte schande dat inwoners gewoon in de steek gelaten worden door mensen wiens loon ze betalen!
 

Hierbij uw nummerkes-antwoorden

From: Willy.Houbrechts@mobilit.fgov.be

Subject: RE : Luchthavendossier we gaan er allemaal onderdoor, help!

Date: 5 februari 2008 10:02:45 GMT+01:00

To:  H.W

Reply-To: airportmediation@mobilit.fgov.be

A/SMO/2008/02/301.176/ T.571.362

en 

From: Willy.Houbrechts@mobilit.fgov.be

Subject: Vraagje uit Grimbergen

Date: 21 februari 2008 13:43:10 GMT+01:00

To:   H.W

Reply-To:   airportmediation@mobilit.fgov.be

A/SMO/2008/02/301.923/ T.573.016

Met vriendelijke groet

 

H.W. 1850