Als de ombudsdienst een autonoom, federaal orgaan is, wat is dan de reden dat bewoners van de Noordrand nu al meer dan twee maanden alleen klachtennummers krijgen en geen enkele gevraagde informatie meer?

Van: be>

Datum: 2 maart 2008 10:36:53 GMT+01:00

Aan: ombudsman <airportmediation@mobilit.fgov.be>, philippe touwaide <philippe.touwaide@mobilit.fgov.be>

Onderwerp: nationale ombudsdienst

Geachte,

Zoals u zelf terecht meldt in een recente mail naar dr Goethals (zie citaat hieronder) en waarvan ik ter informatie kopie ontving, is de Ombudsdienst een onafhankelijk federaal orgaan en bestaat er geen Nl-talige, Waalse, Brusselse of Duitse ombudsman...

"Zoals ik er U al op heb gewezen is de Ombudsdienst een Federaal orgaan, de Regio’s hebben niet tussen te komen in het autonome en onafhankelijke beheer van onze dienst. Zo bestaat er geen Nederlandstalige, Waalse, Brusselse, of Duitse ombudsman trouwens."

Mag ik u als federaal ombudsman dan ook verzoeken de nu al meer dan twee maanden durende informatiestaking naar Noordrandbewoners toe op te heffen en prioritiair de achterstand die de Ombudsdienst opliep in het doorsturen van de gevraagde gegevens, weg te werken zodat ook deze burgers van de Belgische Staat binnen de wettelijk gestelde termijn niet alleen een klachtennummer krijgen maar ook datgene wat ze verzoeken en wat ze tot de derde week van december probleemloos ontvingen.

Hoogachtend

J.O

Actie strombeek