Kabinet Leterme zag zaterdagmaatregelen ivm preferentiŽel baangebruik als "noodinstructies": men vraagt zich af wiens nood zo dringend gelenigd diende te worden, in elk geval niet die van de Noordrand

De RVState heeft notabene 2 x beslist om zaterdag NIET over de Noordrand te vliegen

----- Original Message -----

From: Durinckx Frank

To: 
Cc: Box A
Sent: Thursday, February 28, 2008 2:21 PM
Subject: FW: Vliegtuiglawaai

Geachte heer,

Uw mail heeft mijn volle aandacht gekregen. Het dossier van de geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem is ťťn van de prioriteiten van de Vice-Eerste Minister en behoort tot de dossiers waarvoor hij voor einde maart al concrete stappen wil zetten.

Gelet op de juridische en technische complexiteit van dit dossier wensen wij in dit dossier iedere improvisatie te vermijden. Daarom hebben wij in de eerste weken vooral de status quo gehuldigd (met uitzondering van noodinstructies voor het preferentiŽle baangebruik op de zaterdagen namiddag) om ons toe te laten kennis te nemen van het dossier. De bovenvermelde noodinstructies voor de zaterdagen zijn vereist door juridische verplichtingen en hebben weinig invloed op het aantal vluchten over uw regio.

Tijdens een eerste fase nemen wij kennis van de diverse vragen en standpunten van alle betrokken actoren (actiegroepen, Burgemeesters, rechtstreeks betrokken actorenÖ). Daarna zal de Vice-Eerste Minister zelf een voorstel op tafel leggen.

Met de meeste hoogachting,

Frank Durinckx

Hoofd cel mobiliteit

Van: JDB

Verzonden: maandag 11 februari 2008 21:20

Aan: Info Leterme

Onderwerp: Vliegtuiglawaai

Geachte Vice-minister Leterme,
De laatste tijd was in Meise het vliegtuiglawaai licht verbeterd door het invoeren van een zekere uitwaaiering.
In Grimbergen echter is het nooit meer te doen geweest.
Sinds U Minister van Mobiliteit zijt, is de hinder hier zelfs in Meise weer erg toegenomen.
U stuurt weer de vliegtuigen, die  thuishoren in de Oostrand van Brussel, boven onze hoofden.
Waarom is de Noordrand altijd de vuilbak van alle hinder, die ze op een ander niet willen?
Dienen wij soms als ruilmiddel en beloftes aan de franstaligen? Die indruk heeft het alleszins.
Wij hopen dat U, aan wie wij onze stem gegeven hebben, alle vliegtuiglast eerlijk verdeelt tussen alle burgers, en niet de weg opgaat zoals Isabelle Durant dat gedaan heeft. Wij waren toch haar kiespubliek niet.
Zo zijn ook de franstaligen van de Oostrand niet uw kiezers.
Ook denken wij dat een afbouwen van de nachtvluchten een billijke zaak zou zijn.
Ik hoop dat U ook met ons zal rekening houden.
 M. V.-D B
Meise