100% nachtconcentratie Noordrand heeft niets met veiligheid te maken, wel met discrimininatie. Bij ontbreken van Vlaamse Ombudsman leg ik klacht neer bij u. En waarom wordt 's nachts vanaf 25R bocht naar Links niet gebruikt zoals overdag?

Van: M.G.

Datum: 24 februari 2008 23:37:21 GMT+01:00

Aan: <kris.peeters@vlaanderen.be>, <raf.suys@vlaanderen.be>, <koen.geens@vlaanderen.be>, <hans.dhondt@leterme.fed.be>, <yves.leterme@skynet.be>, "Schouppe Etienne" <etienne.schouppe@skynet.be>, "'Sonja Becq'" <vvt-sbe@kamer.cdenv.be>, <frank.durinckx@leterme.fed.be>

Kopie: "'Sonja Becq'" <vvt-sbe@kamer.cdenv.be>, "Schouppe Etienne" <etienne.schouppe@skynet.be>, <marcel.belgrado@meise.be>, <eddy.willems@grimbergen.be>

Onderwerp: Woensdag, Donderdag en Vrijdag = rampnachten

Geachte Heer Durinckx

In bijlage de boordtabellen van de nachtvluchten tussen 23 en 6 h voor woensdag, donderdag en vrijdag van vorige week: DRIE OPEENVOLGENDE NACHTEN zijn alle nachtvluchten  weer eens vertrokken van 25R en nagenoeg alles vandaar in een bocht rond Brussel over de Noordrandgemeenten..

Voor zover mij bekend is er geen enkele auronautische reden voorhanden die dit exclusieve baangebruik kan legitimeren (dit heeft dus mijns inziens  niets met veiligheid maar alles met bewuste discriminatie te maken ten nadele van de Vlaamse Noordrand). Zo ook voor het niet gebruik van de bocht naar links voor nachtvertrekken met bestemming O en ZO (Huldenberg). Bij ontbreken van een Vlaamse ombudsman leg ik dus bij U klacht neer tegen dit onrecht. Misschien kan u me ook een verklaring geven waarom van het PRS in het kader van het spreidingsplan werd afgeweken.  Bestaat er overigens een valabele reden waarom de nachtvertrekken met bestemming O en ZO (baken van Huldenberg), wanneer die dan om een of andere reden toch niet van baan 20 of 07 vertrekken niet rechtstreeks van baan 25R de bocht naar links nemen, zoals dit overdag het geval is?

Met vriendelijke groeten

M.G.

Meise
 

 Bijlagen :

Boordtabellen 20/02/2008

Boordtabellen 21/02/2008

Boordtabellen 22/02/2008

Van: M.G.

Datum: 3 maart 2008 23:50:14 GMT+01:00

Aan: "'Philippe.Touwaide@mobilit.fgov.be'" <philippe.touwaide@mobilit.fgov.be>

Onderwerp: FW: Baangebruik verleden week

Geachte Heer Touwaide,

Mag ik u herinneren aan mijn vraag van vorige vrijdag betreffende de radartracks voor de door u besproken nachten? Ik denk dat deze visuele neerslag van het gevlogen traject aan de geadresseerden veel beter duidelijk zal maken hoe effectief de spreiding in de vluchtroutes is.

Met oprechte dank voor uw medewerking en vriendelijke groeten

M.G.