In schrijven aan  Yves Leterme dd 4.2 is verzocht om op basis van grondwettelijk gelijkheidsprincipeoplossing uit te werken voorgelijkmatige spreiding  hinder over alle regio's rond luchthaven.

Gemeentebestuur Grimbergen, brief dd 14.2.2008

Concentratie vluchten Zaventem

Geachte,

In goede orde ontvingen wij uw email dd 05.02.2008 mbt de hinder veroorzaakt door de luchthavenactiviteiten.
De gemeente Grimbergen heeft haar bezorgdheid inzake de aanhoudende concentratie van de dag-, nacht- en weekendvluchten boven de Noordrand opnieuw geuit in een schrijven aan de Vice-Eerste minister Yves Leterme van 4 februari jl.

Een gelijke of billijke spreiding is voor ons zeker een must en de gemeente heeft de Vice-Eerste Minister dan ook verzocht om op basis van het grondwettelijke gelijkheidsprincipe een oplossing uit te werken voor een gelijkmatige spreiding van de hinder over alle regio's rond de luchthaven.

Wij hielden eraan u hiervan op de hoogte te brengen.
Met vriendelijke groet

In opdracht
Paul Verbustel
gemeentesecretaris
Eddy Willems
Burgemeester