Gaan we er allemaal onderdoor in het luchthavendossier? Ik vraag elk van u concrete actie. Nu. HELP!

----- Original Message -----

Van :

To: yves.leterme@cdenv.be
Cc: kabinet.burgemeester@grimbergen.be ; guy.verhofstadt@premier.fed.be ; etienne.schouppe@skynet.be ; christian.loncke@grimbergen.vera.be ; jean-pol.olbrechts@vlaamsbrabant.be ; kabinet.peeters@vlaanderen.be ; Bart.Laeremans@grimbergen.vera.be ; karel.degucht@skynet.be ; Chris.Selleslagh@grimbergen.vera.be ; jo.vandeurzen@just.fgov.be ; kabinet.crevits@vlaanderen.be ; kabinet.anciaux@vlaanderen.be ; mediation.airport@mobilit.fgov.be ; contact@openvld.be ; info@cdenv.be ; info@n-va.be ; caroline.gennez@s-p-a.be ; jm@jmdedecker.com
Sent: Monday, February 04, 2008 11:54 PM
Subject: Luchthavendossier we gaan er allemaal onderdoor, help!

Beste Mijnheer Leterme, (de anderen mogen zich evenzeer aangesproken worden)

Mogen burgers, die niet in het verlengde van een van de 3 startbanen van onze Nationale Luchthaven zijn gaan wonen maar die er wel tot 86% van de opstijgende vliegtuigen moeten trotseren, gekweld worden door politieke inertie?
 
Waarom worden de burgers uit de Noordrand zo in de steek gelaten?

Ik stel vast dat de gehele politieke wereld, en dan heb ik het over burgemeesters, schepenen van leefmilieu, partijbonzen, partijvoorzitters, ministers, minister-presidenten, zomaar een gehele bevolkingsgroep opofferen. Voor welk belang? Een economische belang? Een belang van aandeelhouders van de luchthaven? Een belang van anders taligen van dit land? Een belang van een ander gewest van dit land? Een belang voor ... God weet wie?

Wat kan er belangrijker zijn dan iemands gezondheid? De bevolking van de Noordrand gaat kapot aan de vliegtuigen! De bevolking van de Noordrand wordt (als enig gebied) dag én nacht overvlogen
Doet u het bewust, dames en heren politici?  Onwetendheid kan het toch al niet meer zijn? 

Ik vraag uitdrukkelijk aan elk van u om de ellende, de hopeloosheid, de uitzichtloosheid van de cijfers te bekijken en me, uit uw diepste zelve, te laten weten of het niet anders kan én moet? 
Het zijn nu nog cijfers over het aantal vluchten, het aantal uur blootstelling: de 133 uur per week waar uw burgers rechtsreeks overvlogen worden, (een week heeft 24 x 7= 168 uur!), de cijfers over het aantal sterfgevallen volgen binnenkort!

Een beetje 'goed bestuur', een beetje 'politieke moed', een beetje 'menselijkheid', en veel reacties graag met de concrete punten die u nu gaat ondernemen, elk van u!
Help!
Mzet vriendelijke groet

HW

Van: H.W.

Datum: 11 februari 2008 22:42:19 GMT+01:00

Aan: yves.leterme@cdenv.be

Kopie: kabinet.burgemeester@grimbergen.be, guy.verhofstadt@premier.fed.be, etienne.schouppe@skynet.be, christian.loncke@grimbergen.vera.be, jean-pol.olbrechts@vlaamsbrabant.be, kabinet.peeters@vlaanderen.be, Bart Laeremans <bart.laeremans@vlaamsbelang.org>, karel.degucht@skynet.be, Chris.Selleslagh@grimbergen.vera.be, jo.vandeurzen@just.fgov.be, kabinet.crevits@vlaanderen.be, kabinet.anciaux@vlaanderen.be, Roger Vermeiren <actie-noordrand@belgacom.net>, Josephine Overheem <cv@cv.telenet.be>, mediation.airport@mobilit.fgov.be, contact@openvld.be, info@cdenv.be, info@n-va.be, caroline.gennez@s-p-a.be, jm@jmdedecker.com

Onderwerp: oproep 2 : Luchthavendossier we gaan er allemaal onderdoor, help!

Beste Mijnheer Leterme? Mijnheer Verhofstadt? Mijnheer Schouppe? Mijnheer Loncke? Mijnheer Willems?

Mijnheer Olbrechts?  Mijnheer Peeters? Mijnheer Laeremans? Mijnheer De Gucht? Mijnheer Selleslagh? Mijnheer Van Deurzen? Mevrouw Crevits? Mijnheer Anciaux? Mevrouw Gennez? Mijnheer De Decker? OpenVld? CD&V? SP.A? N-VA? 

Ik schreef u zo'n 168 uur (1 week) geleden onderstaande mail. 
NIEMAND van de aangeschreven 'verkozenen des volks' heeft de beleefdheid gehad om ook maar iets te antwoorden, laat staan concreet zijn standpunt duidelijk te maken!
 
Worden vragen van individuele burgers niet meer beantwoord in dit land gedurende de krokusvakantie?
Of bewijst u het tegendeel? 

Dank voor uw reacties op mijn onderstaande noodkreet!

Met vriendelijke groet

 
H.W. 1850 Grimbergen - 
 

Reacties, na rappelmail:

1. 

From:   Willy.Houbrechts@mobilit.fgov.be

Subject: RE : Luchthavendossier we gaan er allemaal onderdoor, help!

Date: 5 februari 2008 10:02:45 GMT+01:00

A/SMO/2008/02/301.176/ T.571.362

In de aanhef van dit bericht vindt U het dossiernummer van Uw vraag, klacht of suggestie. Een antwoord op de door U eventuele gestelde vraag zal na verzamelen van alle gegevens U ten gepaste tijd toegestuurd worden. Steeds

tot Uw dienst,

________________________________________________________

BRUSSELS-NATIONAL  AIRPORTMEDIATION

2.
SMS bericht van Yves Leterme
Date: 11 februari 2008 22:52

 

Geachte Heer, ik heb net Uw mail gelezen. Ik probeer een oplossing te vinden die voor alle bewoners die last ondervinden de meest billijke is. Met vriendelijke groeten. Yves Leterme.
 

3.

From:    bart.laeremans@telenet.be

Subject:  Re: oproep 2 : Luchthavendossier we gaan er allemaal onderdoor, help!

Date:  11 februari 2008 23:13:48 GMT+01:00
beste H.,

je moest eens weten hoeveel collectieve mails wij krijgen. Die worden doorgaans geklasserd als informatief. Wie een persoonlijk antwoord wil, schrijft/mailt best individueel.

Inhoudelijk heb je uiteraard gelijk: we staan op de zelfde golflengte inzake de toenemende discrimiantie van de Noordrand.

Onlangs heb ik Leterme in plenaire vergadering over de kwestie overigens ondervraagd, evenwel zonder een duidelijk antwoord te krijgen.

Beste groeten,
Bart Laeremans

 
4.
From:   Selleslagh_Christiaan_C@cat.com

Subject: Re: oproep 2 : Luchthavendossier we gaan er allemaal onderdoor, help!

Date: 12 februari 2008 14:11:13 GMT+01:00
Hans

Ik begrijp Uw vraagstelling en twijfels ...

Uw berichtgeving heb ik mondeling  overgemaakt aan de Directeur der Werken van de gemeente met de vraag hoe wij als gemeente hierop kunnen ageren.

Volgend bericht werd mij terug gestuurd .

Ik zal met Hilde eens overleggen of wij nog ergens een officiële

antwoordbrief vanuit de gemeente kunnen versturen.

Hilde is het diensthoofd van Milieu voor de gemeente Grimbergen

mvg

Chris C Selleslagh
 
5.
From:   alfons.roebben@vlaanderen.be

Subject: FW: oproep 2 : Luchthavendossier we gaan er allemaal onderdoor, help!

Date: 12 februari 2008 16:39:02 GMT+01:00

Geachte heer W.

De minister heeft mij gevraagd om op uw mail te antwoorden. 

Ik kan u mededelen dat de minister de kern van de boodschap uit uw mail onverminderd onderschrijft. Sinds 2003, bij het ontwerpen van zijn eerste spreidingsplan, werden de belangen van de noordrand niet meer uit het oog verloren. De minister stond dikwijls alleen om de ellende, de hopeloosheid, de uitzichtloosheid die achter de koele cijfers schuilgaat, te verklaren en te vertolken bij zijn collega ministers.

Ik kan u verzekeren dat minister Bert Anciaux er alles aan gedaan heeft om de situatie te veranderen. Tot op vandaag is hij de grote verdediger van het principe dat de last betekenisvol moet verminderen en de resterende hinder verspreidt dient te worden op evenwichtige en eerlijke basis. Eerlijkheid gebied mij te zeggen dat dit principe ook wel ondersteund wordt door de spa- ministers binnen de Vlaamse regering.

De bezorgdheid om de gezondheid van alle omwonenden en speciaal die van de noordrand, is een blijvende prioriteit geweest tot op vandaag, in het werk van Bert Anciaux. Het spijt ons dan ook ten zeerste dat we moeten toegeven dat het resultaat van de inspanningen niet in verhouding staat met de geleverde prestaties. Maar wij zijn er van overtuigd dat de situatie nog gaat veranderen in goede zin. En dat is dan toch een positief element, mede te danken aan de inzet van de minister.

De actuele politieke situatie is, dat minister Bert Anciaux tegen een sterke overmacht moet opboksen. We vragen dan ook aan u om de strijd niet op te geven totdat er een bevredigende oplossing uit de bus komt. Ondertussen wensen we u veel goede moed om de huidige situatie te verdragen.

Met vriendelijke groeten

Alfons Roebben

Raadgever kabinet minister Bert anciaux

From:   peter.luykx@bema-nv.be

Subject: RE: oproep 2 : Luchthavendossier we gaan er allemaal onderdoor, help!

Date: 13 februari 2008 11:22:12 GMT+01:00

Geachte heer W

Binnen de N-VA fractie werd ik (onlangs) aangeduid om deze problematiek op te volgen.

Wij hebben uw opmerkingen goed ontvangen en zullen deze met aandacht lezen en uw antwoord bezorgen.

Inmiddels verblijf ik,

Hoogachtend,

Peter Luykx

Volksvertegenwoordiger N-VA

Leuvenseweg 21

Lokaal N1117

1008 Brussel