Niemand is bevoegd om aan beheerders luchthaven en luchtverkeer uitleg te vragen en sancties op te leggen, spreidingsplan weer niet nageleefd. Is BHV belangrijker?

Klacht dd 20.2.2005 aan yves.leterme@vlaanderen.be>, Vlaams Brabant <jpolbrec@vl-brabant.be>, Guy Verhofstadt Premier <guy.verhofstadt@premier.fed.be>, Minister Anciaux <bert.anciaux@vlaanderen.net>

Mijnheer de Minister,

Het is nu 17 uuur, zondag 20 februari 2005, en als inwoner van Diegem, protesteer ik hierbij eens te meer tegen het niet-naleven van het spreidingsplan.

Gisteren, zaterdag, van een onpare week (week 7) werd het plan nauwelijks gevolgd. Wij werden reeds van 's morgens vroeg bijna constant overvlogen. Het is maar deels (een uurtje) in de voormiddag en deels 's namiddags dat de vliegtuigen de route volgden die normal zou moeten worden toegepast, wat het bewijs is dat het afwijken ervan niet te wijten was aan het weer zoals men telkens antwoordt.

Heden zondag is het plan absoluut niet nageleefd , zonder dat de wind van enige kracht was en zonder dat mister president of the United States het luchtverkeer komen verstoren is, nu hij nog niet geland is.

In andere landen bestaat er een onafhankelijk controleorgaan van het luchthavenbeheer, maar ik denk dat dit nooit in BelgiŽ het geval zal kunnen worden, wij hebben een ombudsdienst die uitleg geeft waarom iets niet gebeurde, maar niemand is bevoegd om aan de beheerders van de luchthavens en van het luchtverkeer enig uitleg te vragen of enige sanctie op te leggen. Zolang Belgocontrol en Biac vrij zullen mogen beslissen wat ze willen zullen wij als bewoner van een van de meest getroffen gemeente (zoals de ombudsman het zelf schreef) alle hinder blijven dragen en zal ieder spreidingsplan "a sheet of paper" voor de prullenmand zijn. Ik vermoed dat deze klacht zoals de vorige ook in de prullenmand zal belanden vermits mijn echtgenote of ik nooit een antwoord van Uzelf hebben ontvangen op onze talrijke mails, het lot van talrijke getroffen burgers laat U onverschillig en U heeft waarschijnlijk andere taken te volbrengen die u druk bezighouden (misschien is een akkoord over BHV belangrijker aan uw ogen dan ons lot.

Met hoogachting
M.D.
Diegem