Wat heeft de Staat in de Staat weer gevonden om Diegem verder uit te roeien en leegkomende gronden in te palmen?


Klacht zo. 19.2.2006

Mijnheer de Minister,

Eens te meer moeten wij vaststellen dat deze zondag het spreidingsplan NIET NAGELEEFD WORDT.
Inderdaad vanaf 9.46 u worden wij CONSTANT CONSTANT OVERVLOGEN.
Met andere woorden alles vanaf de 25R over de zwaarst getroffen zone 1 en verder naar de Noordrand.
EEN SCHANDE. Deze enkele uren rust kan men ons echt niet gunnen.

Wat heeft de Staat in de Staat weer eens gevonden om ons te pesten, zijn uitroeiingsprocedure verder te zetten om de leegkomende gronden in te palmen?

Hoogachtend,

F.D.
Diegem