Meer dan 30 vluchten per uur boven Diegem tussen 20 en 21 uur als de kinderen moeten slapen en wat met volgende maand met de charters erbij?

Mail 18.6.2005

Mijnheer de Minister,

Voor eens dien ik geen klacht in maar vraag u voor eens aan een beetje wiskunde en aardrijkskunde te doen ipv het rechtertje te spelen tov burgers die slechts een zaak wensen : van hun woning mogen genieten zoals andere burgers in dit land over dit recht mogen beschikken. Waarom mogen de mensen in Brugge rustig van hun tuin genieten en wij niet, zelfs slapen wordt ons niet toegestaan  ??

Het is hoog tijd dat u eens cijfers bekijkt en naast elkaar plaatst. U zou over cijfermateriaal moeten beschikken omtrent de luchthaven of u kunt er tenminte over beschikken wat niet ons geval is. Zo bv krijgen we niet meer van de ombudsdienst de bestemmingen van de vliegtuigen, voor welke obscure reden weten we niet maar daar zal wel iets onder zitten.

Als ik enkele lijsten bekijk onlangs gekregen van de ombudsdienst dan stel ik vast dat wij bv 358 opstijgingen boven onze kop kregen op donderdag 2 juni, 221 in de namiddag van 20 mei. Als ik deze lijsten bekijk, stel ik vast dat er meermaals meer dan 30 vluchten per uur zijn (tot 37 op 20 mei en dit tussen 20 en 21 uur als kinderen moeten slapen). Aan deze cijfers moeten dan nog de militaire toestellen toegevoegd worden want deze worden niet opgenomen en wie weet wat nog. En wat wordt het volgende maand met alle charters erbij ??

U weet toch dat één uur 60 minuten heeft, dat het lawaai van een vliegtuig langer dan enkele seconden blijft hangen vooral met het bochtenwerk dat gebruikt wordt. Als u deze cijfers bekijkt zult u wel zien dat voor aanzienlijke periodes een opstijging per minuut gebeurt en dat het opgegeven QC voor sommige toestellen angstwekkend is (Op 20/5 :
21,9 QCom 12.08u -
36,3 om 13.25u -
47,9 om 16.53u -
21,9 om 21.10u -
19,7 om 22.49u
op 2/6 :
19,7 om 6.02u-
11,1 om 6.11u -
212,9 om 9.26u -
51,9 om 17.29u -
21,9 om 21.46u-
19,7 om 22.24u -
op 4/6 :
19,7 om 6.02u -
11,1 om 6.25u -
21,9 om 9.15u -
19,7 om 9.55u -
70,8 om 17.21u (sic!)  -
43,2 om 17.39u -
21,9 om 22.07u).

Waar gaan we naartoe ? Er zijn geen 25 oplossingen, in feite ten hoogste 5
- doorgaan met uw concentratie (want dat is het) en Diegem, Machelen en één derde van Brussel tenminste onteigenen; Fantastisch zicht voor de buitenwereld
- concentreren op minder bewoonde gebieden dus op baan 20/02 mits onteigeningen - natuurlijk goedkoper gezien minder bevolkt
- echt spreiden, dus verschillende banen gebruiken ipv 358 opstijgingen wordt het dus 176 bij 2 banengebruik. Ik vrees wel dat er toch een beperking van het aantal zal moeten ingevoegd worden anders zullen 2 of 3 corridors binnenkort meemaken wat wij actueel meemaken
- de raad van de eminente heer Guy Moentack die reeds veel diensten aan ons land heeft bewezen volgen : het gebied van de luchthaven gebruiken om de europese instellingen te vestigen  en de luchthaven verplaatsen, zoals hij zegt HET IS DRINGEND
- de oplossing van Minister Reynders : charters en vracht naar andere luchthavens brengen, hij geeft oa Bierset en Gosselies op maar dit kan ook in Vlaanderen (Oostende bij u en vriend Van de Lanotte, in Limburg waar de werkloosheid opnieuw met 10 % steeg ...).

U verwijt aan Mevrouw Huytebroeck dat ze niet met u wilt praten. Ik ben niet 100 % akkoord met alles wat deze dame zegt maar ik weet dat ze charmant is en nooit zal geweigerd hebben met u te praten. Ik denk dat het probleem meer bij u ligt aangezien u ook nooit met de burgers heeft willen praten, willen aanhoren, nooit een schrijven hebt gericht, zelfs geen ontvangstbewijs aan de mensen die u aanschrijven .... maar de brugers verwijten naar de kop sturen daar bent u straf in.

Ik hoop dat u met wat gezonder verstand dit dossier EINDELIJK zult aanpakken en ONVERWIJLD een oplossing zult vinden voor de DAG en NACHTVLUCHTEN. Nogmaals dit probleem is niet uitsluitend NACHTVLUCHTEN, de DAGVLUCHTEN ZIJN EVEN ERG ALS NIET ERGER.

Zei men niet tijdens de Europese top dat er naar de burgers geluisterd moet worden ?
Ik verwacht geen antwoord van u en stuur u mijn beste wensen.

F.D.
Diegem