Zondag 17 september werd baan 25R vanaf 11 uur regelmatig gebruikt zonder dat er speciale weersomstandigheden waren. Hoe kan dit?


Klachtenmail Zondag  17/09

Mijnheer de Minister,

Hiermede dien ik klacht in voor het niet naleven van het spreidingsplan deze zondag vanaf 11 uur ongeveer, baan 25 R wordt vanaf 11 uur ongeveer regelmatig gebruikt, en hiermede worden de meest getroffen slachtoffers eens te meer belast alhoewel er geen wind is, of geen speciale weersomstandigheden zijn.

Graag ontving ik van de ombudsdienst de radartracks en vliegtuiglijsten voor deze dag. Met dank bij voorbaat.

Met de meeste hoogachating,
F.D.
Diegem