Geen enkele zondag rust in Diegem, spreidingsplan of geen spreidingsplan (natuurlijk is er allang geen spreidingsplan meer, alleen noch uitzichtloze concentratie).

Mail 17.7.2005

Mijnheer de Minister,

Eens te meer werd heden het spreidingsplan niet nageleefd.
Reeds deze nacht om 3.15 u werden wij gewekt door een zwaar toestel.
Daarna even kalm tot 7.13 u, we dachten een 'company's request' maar het ging verder om 7.16 - 7.19 - 7.25 - 7.28 - 7.42 -7.44 - 7.45 - 7.47 - 7.50 - 7.51 - 7.56 u enz tot nu toe de ganse dag overvlogen.
Nochtans geen mist, een heel licht licht briesje - zelfs noord-noordoosten rond de middag - maar ja de zon scheen, daar mochten de arbeiders die zo goed uw raad opgevolgd hebben in de week, maar die vlug teruggefloten werden niet van profiteren om wat rust te nemen, alvorens morgen aan de slag te gaan.

Hoogachtend,
F.D.
Diegem