Is mist in Diegem weer eens niet dezelfde als enkele kilometers verderop? Zijn er nu ook al andere mistnormen voor 25R? Als u 'spreidt' op basis van concentraties moet u compenseren.

Mail 17.4.2005

Aan: CREYF <simonne.creyf@dekamer.be>, Jean-Pierre De Groef <burgemeester@machelen.be>, <lodewijk.dewitte@vl-brabant.be>, STAES Bart ASSISTANT2 <bstaes-assistant2@europarl.eu.int>, <yves.leterme@vlaanderen.be>, Minister Anciaux <bert.anciaux@vlaanderen.net>, Vlaams Brabant <jpolbrec@vl-brabant.be>, Ombudsdienst <raf.debaerdemaeker@mobilit.fgov.be>

Mijnheer de Minister,

Gisteren, zaterdag 16 april 2005 - week 15, werd het spreidingsplan toegespast. Het kan dus perfect.

Heden, zondag 17 april 2005 - is het plan opnieuw niet toegepast, wij worden overvlogen en dit vanop de 25R vanaf 7 u 25 deze morgen.

De ombudsdienst zal ons waarschijnlijk doen opmerken dat er wat mist is, er is ook mist in Diegem maar waarschijnlijk niet dezelfde.

Met andere woorden als men met een spreidingsplan wil werken op de basis van de actuele, d.i.:  een concentratie, af en toe verschoven naar een andere zone, dan moeten er werkelijk compensaties zijn als het plan niet toegepast kan worden voor de ene of andere reden anders komt men tot de actuele situatie dat men altijd iets vindt om een regio te benadelen of een andere te sparen.

Ik blijf toch hopen dat men van dit concentratiemodel zal afstappen en overgaan naar een werkelijke spreiding, dus simultaan evenwichtig gebruik van meerdere banen en dit de ganse dag door, alle dagen.

Voorbije week zijn wij opnieuw blootgesteld geweest aan zeer hoge frekwenties zelfs van zeer zware overladen toestellen. Het was zelfs onleefbaar ook in een fel ge´soleerd gebouw.
Hoe lang gaan onze beheerders nog deze toestand negeren evenals de daarmee gepaard gaande schade aan milieu en gezondheid van de burgers.

Met de meeste hoogachting,

F. D.
Zone 1.