Vanaf 4.10 u zaterdagmorgen stegen blijkbaar alle vliegtuigen op vanaf 25R, net na afronden onderhandelingen; u provoceert mensen die reeds zwaarst getroffen zijn


Mail 16.10.2005

Aan: "Minister LANDUYT" <renaat.landuyt@mobilit.fgov.be>, <info@picque.irisnet.be>, <yves.leterme@vlaanderen.be>
Cc: "Bert Anciaux" <bert@vlaanderen.net>, "CREYF" <simonne.creyf@dekamer.be>, <info@smet.irisnet.be>, "Jean-Pierre De Groef" <burgemeester@machelen.be>, <kabinet.peeters@vlaanderen.be>, "Ombudsdienst General" <airportmediation@mobilit.fgov.be>
Onderwerp: Pure provocatie

Mijnheer de Minister-President,
Mijnheer de Minister,

Nacht van vrijdag op zaterdag werden we gewekt om 4.10 u door een vliegtuig, en nadien stegen blijkbaar alle vliegtuigen op vanaf de 25R. (Eigenaardig, ik hoorde de volgende dag dat de onderhandelingen werden bee´ndigd rond 4 uur - de volgende morgen was er mist in Diegem maar rond 7.30 was die veel minder in Kraainem dan in Diegem !).
Heden, zondag werd baan 25R voor opstijgingen gebruikt vanaf 8.30 u ongeveer. Er is zelfs noordenwind, geen mist.

Is dit geen provocatie, onderhandelingen voeren en tegelijk de zwaarst getroffen mensen maar blijven en blijven meer overlast opleggen, en de magere rustperiodes ontnemen en dit ten bate van de meest ondemocratische gemeenschap in dit land. (ze willen slechts de bate en niet de lasten van de luchthaven, ze willen van uit hun tuin op een vliegtuig springen, ze willen de dood van burgers in andere zones).

Graag ontving ik van de ombudsdienst radartracks en vliegtuiglijst van opstijgingen voor heden. met dank bij voorbaat.

Hoogachtend,

F.D.
Diegem