Er zijn nog nooit zoveel militaire vertrekken en landingen op Zaventem geweest als de laatste maanden. En hoe zit het met spreiding en het proportionaliteitsbeginsel?

Mail 16.5.2005

Mijnheer de Minister,

Een arrest van de Raad van State "dwong u" de jongste versie van het spreidingsplan te wijzigen, hoe dit zou gebeuren hebt u blijkbaar nog niet bekend gemaakt. U hebt blijkbaar wel van wat respijt kunnen genieten dankzij god "wind", trouwens de enige die ons nog wat kalme periodes verstrekt en dan nog.

Donderdag 12 mei begon de dag in hoog tempo, 12 vliegtuigen boven onze kop tussen 6 u en 6.30 's morgen en nog zeven anderen tussen 6.30 en 7 uur (dus een nachtperiode volgens Europa). Het tempo ging verder maar rond 8 uur kwam er wat stilte, de wind had het waar gemaakt en dit gedurende bijna 3 dagen, geen rechtstreekse opstijgingen vanaf de 25R. Nu dit betekent toch niet een komplete stilte want angezien er geen geluidswallen zijn langs onze kant krijgen wij natuurlijk de volle lading van het grondlawaai als er opgestegen wordt in de andere richting. Daarbij komen nog de vliegtuigen die boven ons passeren na een of ander toertje en ook nog enkele landingen - zoek ze niet op de gegevens van Biac of Belgocontrol, het zijn voornamelijk militaire toestellen.

Nu ik het toch over de militaire toestellen heb, wens ik te stellen dat ik nooit voor de jongste maanden zoveel militaire toestellen heb zien opstijgen van Zaventem. Er zijn natuurlijk vele militairen in het buitenland en onze ministers en de koninklijke familie gaan blijkaar heel graag naar het buitenland, dit alles samen zal tot deze bijzondere extra belasting voor ons zorgen, die dan nog niet in rekening wordt genomen. Er moet ook genoteerd worden dat de militaire toestellen niet van de poes zijn, ze maken tamelijk veel lawaai maar ze veroorzaken vooral heel veel pollutie, waarschijnlijk omdat de toestellen niet van de jongste generatie zijn. Voor hen gelden waarschijnlijk Kyoto normen enz niet.

Zaterdag 14 mei 2005, in principe de derde zaterdag van aangepast spreidingsplan, bleef het rustig bij ons dankzij de wind tot 17 uur ongeveer, vanaf dan werden wij heel regelmatig overvlogen, als compensatie voor de vroegere uurtjes ? De wind was niet meer zeer duidelijk maar ook niet ongunstig - het Olympics airways geval ???

Zondag 15 mei 2005 begon tamelijk goed, onmogelijk te bepalen of wat mij wakker maakte rond 6.15 u een rechstreekse of onrechtstreekse vlucht was. Daarna waarschijnlijk de 'company's requests' om 6.53, 8.54, 10.29 u. Ging het daar nog om een 'company's request' als men weet dat de volgende  overvluchten boven onze kop plaatsvonden om 10.35, 10.37, 10.38, 10.59, een vreselijk geval om 11.07, daarna 11.11, 11.14, een andere vreselijk geval om 11.17, verder om 11.20, 11.22, nog een vreselijk geval om 11.23 en om 11.26, vervolgens om 11.27, 11.31, 11.35, 11.39, 11.40 u en het ging zo maar verder. Vanaf 15 uur werden wij constant overvlogen door zeer luidruchtige toestellen (waarschijnlijk omdat er noordenwind was),  we kregen o.a. een afschuwelijk geval om 15.36 en een ander om 16.08 u. en het ging maar verder voor de rest van de dag zelfs nog met een afschuwelijk geval net voor 23 uur.

Men zou kunnen beweren dat het uitzonderlijk was, gezien het feit wij gespaard werden donderdag, vrijdag en een deel van zaterdag, maar dit kan niet kloppen als u mijn mail en degene van mijn echtegenoot ziet van verleden week en van de weken ervoor.

Waar is de proportionaliteit ????? t.o.v. de andere zones. Op papier misschien (en dan nog), maar in werkelijkheid is ze zoek.
Waar is de redelijkheid ?????? Is het redelijk mensen zo zwaar te belasten dag en nacht, met zulke zware toestellen ? Bovendien in een dichtbevolkte zone, op het randje van Brussel ?.

Graag ontving ik van de ombudsdienst de komplete lijst van opstijgingen op zondag 15 mei met de radartracks en indien er een is de uitleg voor de verandering van opstijgprocedures op zaterdag 14 mei. Ik dank hen hiervoor bij voorbaat.

Met de meeste hoogachting,

F.D.
Diegem