Spreidingsplan ook dit weekend niet nageleefd, indien wind gespeeld zou hebben op zondag, waarom krijgt zwaarst getroffen zone dan geen compensatie?

Mail 13.3.2005

Mijnheer de Minister,

Zoals bijna elke week moet ik u melden dat het spreidingsplan niet nageleefd werd deze week-end.

Inderdaad, deze ochtend werden wij gewekt door een te zwaar geladen DHL toestel om 6 u 57.
Daarna werd baan 25R in gebruik genomen vanaf 7u55. Gedurende een tiental minuten werden CONSTANT CONSTANT overvlogen, men kan eruit concluderen dat men gewacht heeft tot de verandering van baan kon ingaan om alles boven zone 1 te sturen. Daarna constant gebruik van baan 25R tot ongeveer 11 uur. Een andere piste werd daarna gebruikt behalve door de cow-boys van 11.52, 11.56 (American Airlines), 12.10 en 13.41.

Men zou denken dat - indien de wind zou gespeeld hebben deze morgen - men wat compensatie zou geven aan de ZWAARST GETROFFEN ZONE in de namiddag, wel nee vanaf 17u06 worden wij regelmatig overvlogen.

Met de meeste hoogachting,

F.D.
Diegem